Terug naar overzicht

Op zoek naar een brede minor

‘Volgens mij weten veel studenten niet dat er vandaag een minormarkt is. Ik zou niet weten waar ze dat hebben kunnen lezen’, probeert Dirk Helmans, derdejaars Commerciële Economie, die gisteren de markt bezocht het geringe aantal studenten te verklaren. Hij is vooral gekomen om zich te oriënteren. ‘Ik ben op zoek naar een minor die enigszins aansluit bij mijn eigen studie. Innovatief ondernemen bijvoorbeeld zie ik wel zitten, bij de minoren met echt een sociale of technische inhoud ga ik nog geeneens kijken.’ Helmans denkt dat hij genoeg informatie krijgt om een keuze te maken. ‘Ik zal straks nog eens alles op een rij zetten.’

Vierdejaarsstudent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Janneke Klijssen probeert op de markt de minor Werken in een gedwongen kader te ‘verkopen’. In het keuzevak wordt ingegaan op werkzaamheden van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en verslavingszorg. ‘Deze minor is erg interessant voor studenten van de PABO of HBO-Rechten’, zegt Klijssen. Een aantal studenten van die opleidingen heeft informatie opgevraagd. Klijssen vindt dat de minormarkt op een prominentere plek had mogen staan. ‘Ik vraag me af of ze het in Xplora hadden moeten houden, tussen studenten die gewoon zitten werken.’

Opvallend is het relatief grote aantal studenten van de Academie voor Bouw en Management uit Tilburg. Docent Leo van Beek heeft daar een passende verklaring voor. Eigenlijk had hij op dit moment college moeten geven. In plaats daarvan heeft hij de studenten gevraagd naar de minormarkt te komen. ‘Maar het is niet zo dat ik het ze verplicht gesteld heb.’ Van Beek staat op de markt met de minor Stedelijke Vernieuwing. ‘De bedoeling daarvan is dat zoveel mogelijk disciplines met elkaar samenwerken, niet alleen bouwkundigen ook studenten recht en bedrijfskunde kunnen hun steentje bijdragen.’ Een student HBO-Rechten zou volgens van Beek goed in het team passen. ‘Die kan zich verdiepen in een bepaald gedeelte van de wet- en regelgeving en de rest van de groep maakt dan weer gebruik van die specifieke expertise.’

‘Wij zijn op zoek naar een keuzevak dat een aanvulling is op onze opleiding’, zeggen Sophie Ragas en Noraly Janssens, beide derdejaars Bedrijfskundige Informatica. Vooral de minoren van de Avans School of International Studies, vallen daarom bij hen in de smaak. ‘Het lijkt mij leuk om de Spaanse taal te leren’, zegt Ragas. ‘Ja, dat heeft misschien niets met informatica te maken, maar het is wel een aanvulling op je algemene kennis’, voegt Janssens toe.

Han Blankert, coördinator van het Steunpunt Minors vanuit het Leer- en Innovatiecentrum, vindt ondanks de lage opkomst de minormarkt geslaagd. ‘Je moet het aantal studenten in het juiste perspectief zien. Sommige academies beginnen pas in september 2008 of in 2009 met het aanbieden van minors. Waar het mij om gaat is dat studenten die er wel waren en de juiste informatie kregen. Wat dat betreft heb ik er een goed gevoel aan over gehouden.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?