Terug naar overzicht

Portal is nog in ontwikkeling

De Avansportal is de toegangsdeur tot alle informatiebronnen van Avans. De site is opgebouwd uit items en portlets. Items zijn statische elementen zoals text en links. Portlets zijn dynamische sites binnen de portal waarop informatie gepubliceerd wordt door de eigenaren ervan. Alle academies hebben bijvoorbeeld een eigen portlet. Gebruikers kunnen portlets 'aan' of 'uit' zetten. De portal van Avans is te vinden via www.avans.nl.

Waarom moeten gebruikers de portal zelf instellen?
‘Er is uitgegaan van maximale keuzevrijheid aan de ene kant en eigen verantwoordelijkheid aan de andere kant. Gebruikers kunnen zelf bepalen welke informatie ze willen ontvangen, maar daar moeten ze wel wat voor doen. Dat blijkt lastig te zijn. Het oude intranet was makkelijk, als je iets zocht dan klikte je door tot je het had gevonden. Ik denk dat mensen die één keer de tijd nemen om de portal naar hun wensen in te richten, merken dat de portal in het gebruik makkelijker werkt dan intranet. Maar dan moet je er wel even voor gaan zitten.’

Het is onduidelijk welke informatie op de portal staat en welke informatie op Blackboard, de digitale leeromgeving. Zijn hier richtlijnen voor?
‘De uiteindelijke bedoeling is dat alle onderwijsgerelateerde informatie op Blackboard geplaatst wordt. Alle andere informatie moet geplaatst worden in de communities op de portal. Lesinformatie of inhoudelijke informatie komen op Blackboard. Roosterwijzigingen en zaken als projectinformatie komen op de portal. Omdat de communities nog in ontwikkeling zijn, kan het nu nog zoeken zijn welke informatie waar staat.’

Veel mensen storen zich aan het gebruik van Nederlandse en Engelse woorden door elkaar. Waarom worden deze twee talen beiden gebruikt?
‘Het is duur om twee portals aan te bieden een Nederlandstalige en een als in het Engelstalige. Daarom is er vanwege de internationalisering van Avans voor gekozen om de navigatie in het Engels te maken en de handleiding en instructies in het Nederlands en het Engels aan te bieden. De eigenaren van de portlets zijn vrij om informatie in elke door hun gewenste taal te publiceren. De pagina’s van academieoverschrijdende diensten zijn in zowel het Nederlands als Engels beschikbaar, maar de Engelstalige pagina’s van de diensteenheden zijn nog niet overal even goed gevuld. Overigens is het niet zo dat er moeilijke Engelse woorden gebruikt worden.’

Als je eenmalig iets op wil zoeken, moet je de desbetreffende portlet eerst toevoegen. Dat is erg omslachtig. Kan het niet anders?
‘We hebben op de portal nu de knop ‘intranet’ toegevoegd. Gebruikers die snel even iets willen opzoeken kunnen dat nu via een klik doen.’

Sommige kolommen in de portal vullen het hele scherm. Dat is nogal onoverzichtelijk.
‘Veel informatie in de portal is geconverteerd vanuit het intranet. Hierdoor verschuiven bijvoorbeeld afbeelding. Dit zorgt voor brede en minder brede kolommen. Langzaam aan wordt dat verbeterd.’

Als je een item aanklikt in een portlet, scrollt de pagina weer naar de bovenste portlet in de rij. Je moet dan zelf naar beneden scrollen tot de portlet die je aangeklikt hebt om de gewenste informatie te zien.  Het zou handiger zijn als je alleen maar hoeft te klikken en dan meteen de gevraagde informatie ziet.
‘De oplossing hiervoor is de portlet eerst maximaliseren. Dan zie je na het klikken de gewenste pagina. Het naar boven springen is wel een aandachtpunt voor ons. Dat gaan we veranderen.’

‘Ik wil benadrukken dat wat er nu staat de basisportal is’, zegt Musch. De portal is nog volop in ontwikkeling. Zo komen er in de toekomst portlets bij. Een voorbeeld hiervan is de minorenportlet, waarin op overzichtelijke wijze alle minoren van Avans worden weergegeven. ‘We willen wat dat betreft tegemoetkomen aan de behoeftes die er leven onder de gebruiker.’

Musch gaat een klankbord voor de portal oprichten. ‘Studenten die graag mee willen praten en denken over de portal, kunnen zich bij mij aanmelden.’ De bedoeling is dat er eens per kwartaal bijeengekomen wordt om op een rij te zetten wat er niet voldoet en waar nog behoefte aan is. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?