Terug naar overzicht

Sekseverschil in ervaren discriminatie nader onderzocht

Een kwart van de hoogopgeleide niet-westerse allochtonen wijt teleurstellende sollicitatieresultaten aan zijn etnische afkomst. Dat bleek vorige week uit onderzoek in opdracht van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Uitgesplitst in etnische groepen zegt bijna de helft van de Turkse vrouwen last te hebben van vooroordelen bij het solliciteren, tegen ongeveer eenderde van de mannen. Bij Marokkanen is het vrijwel omgekeerd: maar liefst 56 procent van de mannen uit deze groep zegt last te hebben van discriminatie, tegen een kwart van de vrouwen.

‘Verrassend’, vindt ook Zeki Arslan, woordvoerder onderwijs van Forum. Hij heeft geen idee waar de forse verschillen vandaan komen. ‘We hebben de resultaten uitgebreid tegen het licht gehouden en kunnen alleen maar gissen naar de oorzaak. De komende jaren laten we daarnaar een vervolgonderzoek uitvoeren.’

De Discriminatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau die woensdag verscheen, bevestigt wat Arslan al vermoedde. ‘Als allochtonen eenmaal binnen zijn bij een werkgever, ebben de verschillen weg. We moeten dus vooral op zoek naar manieren om iets te doen aan de onzekerheid van beide partijen in de sollicitatiefase. We kunnen op dat punt wat leren van de Verenigde Staten. Veel werkgevers werken daar tijdens sollicitaties met een onafhankelijke waarnemer. Die heeft maar één belang: het selecteren van de beste kandidaat via een correcte procedure. Ik zeg niet dat dit het ei van Columbus is, maar voor sollicitant en werkgever kan het heel verhelderend zijn om een derde partij aan tafel te hebben. Dan ben je meteen af van het idee dat een werkgever wellicht selecteert op afkomst.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?