Terug naar overzicht

Studiepunten cadeau? Naar de inspectie

Minister Plasterk deed deze oproep gisteren in de Tweede Kamer. Aansluitend op een vorige week gepubliceerd onderzoek van de Onderwijsinspectie verklaarde hij dat hij ‘spookvakken’ als een vorm van fraude beschouwt. Opleidingen die hun studenten punten toeschuiven voor vakken die ze niet hebben gevolgd, zal hij hard aanpakken.

Uit een vorige week verschenen rapport van de Onderwijsinspectie bleek overigens dat spookvakken niet of nauwelijks voorkomen. Ook een recente klacht van een Nijmeegse student klopte niet volgens de minister. Hij zou geen studiepunten hebben ontvangen voor een spookvak, maar vanwege een vrijstelling.

Cadeaupunten komen volgens de inspectie geregeld voor. Weliswaar worden die gedeeltelijk gecompenseerd door vakken waarvoor studenten meer moeten doen dan het programma aangeeft, maar dat is niet overal zo. Minister Plasterk herhaalde dat de studielast preciezer moet worden vastgelegd en dat er haast moet worden gemaakt met de verdere professionalisering van de examencommissies in het hbo. Dat komt de betrouwbaarheid van de diploma’s ten goede.

Net als de Kamer wil hij dat het bacheloronderwijs intensiever wordt. Hij gaat daarover met de universiteiten en hogescholen in gesprek. Voor een landelijk geldend minimumaantal contacturen voelt hij niets. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?