Terug naar overzicht

Tien procent leerlingen basisschool krijgt te laag advies

De inspectie onderzocht of allochtone leerlingen vaker een laag advies krijgen. Dit blijkt niet zo te zijn. Leerlingen uit migrantengroepen en lagere sociaaleconomische milieus krijgen wel gemiddeld lagere adviezen. Kinderen die niet zijn blijven zitten of van hoger opgeleide ouders krijgen bij een gelijk prestatieniveau iets hogere adviezen, stelt de inspectie. Maar verreweg de belangrijkste factor voor het lagere advies is het prestatieniveau.

Staatssecretaris Sharon Dijksma spreekt van een ‘urgent probleem’. Met extra aandacht voor taal en rekenen wil ze de prestaties van de kinderen verhogen. Volgens Dijksma moet er meer vroegschoolse educatie komen. Dat houdt in dat er meer taalprogramma’s komen voor jonge kinderen. Scholen krijgen ook eerder extra geld voor achterstandsleerlingen van laag opgeleide ouders.

 

Daarnaast kan het volgens het rapport ook nuttig zijn om kinderen in sommige gevallen een jaar langer in het basisonderwijs te houden, als dat in het belang van het kind is. Dijksma wil samen met het primair onderwijs bekijken hoe het laatste halfjaar van groep acht beter benut kan worden om talenten van het kind te stimuleren. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?