Terug naar overzicht

‘Tijdelijke directie niet geschikt voor functioneringsgesprekken’

Een week geleden verwierp de academieraad van de Academie voor ICT & Media (AIM) unaniem het verzoek om ook Titia Bredée, tijdelijk toegevoegd aan de directie van die academie, functioneringsgesprekken uit te laten voeren. Deze week was het antwoord van de directie dat dit toch zal gebeuren. De directie is bang dat zij anders niet op tijd alle gesprekken kan voeren.

‘De discussie of tijdelijk toegevoegde directeuren dit mogen doen, moet niet hier gevoerd worden’, stelt Bredée. Tussen de Raad van Bestuur en de Avans Medezeggenschapsraad is al overleg gaande over het besturingsmodel. ‘Zij beslissen daarover. Jullie standpunt is gehoord en jullie zijn ingelicht van wat er gaat gebeuren. Ondertussen worden er wel gesprekken gevoerd.’

De raad zet vraagtekens bij de gang van zaken. ‘De vraag of een toegevoegd lid van de directie deze gesprekken mag voeren, is door jullie hier neergelegd. Nu er niet het gehoopte antwoord is, wordt die ingetrokken’, verwoordt docentlid Paul Lindelauf. Volgens Bredée ligt de vraag nu weer waar deze hoort te zijn.

Voor de continuïteit is het volgens de raad ongewenst als een tijdelijk directielid de gesprekken voert. Bredée zegt toe voorafgaand aan elk gesprek aan te geven dat die persoon niet met haar hoeft te praten. Men kan er ook voor kiezen om met Ed Bosschaart te praten. ‘We zullen zelf het personeel inlichten over ons standpunt hierover’, meldt Lindelauf. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?