Terug naar overzicht

Zorgopleiding naar Academie voor Deeltijd; personeel verontwaardigd

De medewerkers van MIZ stuurden de Raad van Bestuur afgelopen vrijdag een brief, waarin ze hun verontwaardiging uiten. Zij hekelen daarin het ‘plotse’ besluit om MIZ van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) naar de Academie voor Deeltijd (ADT) over te hevelen.

Al voor de zomer had de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit de opleiding bij de ADT onder te brengen. Onlangs liet AGZ juist weten de opleiding toch graag in haar gelederen te houden. AGZ startte daarom een onderzoek om de beste plek van MIZ binnen Avans te bepalen. ‘Dat onderzoek is uitdrukkelijk met instemming van de Raad van Bestuur ingesteld’, merkt het personeel op in de brief. De uitslag hoeft nu niet meer afgewacht te worden.

‘Het besluit is genomen, maar de risico’s zijn niet goed in beeld gebracht’, vinden de personeelsleden. Zij zijn bang voor de reacties van de studenten en het werkveld. Ook noemen zij de risico’s van een aan te passen opleidingsprogramma en consequenties voor het personeel. Met de overgang zouden organisatorische wijzigingen te verwachten zijn. Men vreest dat de nadruk bij de ADT op het management komt te liggen, bij de AGZ was dat het zorgaspect.

In de brief wordt gesproken over ernstige teleurstelling ten aanzien van het gelopen proces. ‘Zo veel kansen waren er aanwezig en ons inziens zijn er weinig benut. Het stelt het vertrouwen in de waarde die de Raad van Bestuur hecht aan onze opleiding ernstig op de proef.’ De datum van 1 januari 2008, waarop de studie van academie moet wisselen, noemen de medewerkers niet haalbaar. Morgen is er een extra vergadering van de academieraad van AGZ ingelast over de situatie rond MIZ. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?