Terug naar overzicht

Bezuinigingen voor lerarensalaris ‘onhaalbaar’

VVD-kamerlid Dezentjé diende tijdens het begrotingsdebat van OCW een motie in waarin Plasterk werd opgeroepen een andere dekking te vinden voor de mega-investering in het onderwijs. De minister gaf geen krimp: zijn plannen kunnen immers rekenen op de steun van coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie.

De oppositie – met uitzondering van de SGP – was echter eensgezind over de ‘rammelende’ dekking. Voor de inperking van de seniorendagen moet de cao worden aangepast en daarvoor heeft de minister de vakbonden nodig. Die lijken niet van plan daaraan mee te werken, zodat de minister honderd miljoen euro op zijn buik kan schrijven. De SP is principieel tegen het schrappen van vrije dagen voor oudere docenten en houdt bij monde van kamerlid Jasper van Dijk vol dat docenten hun eigen salarisverhoging betalen.

 

Daarmee wekte hij de ergernis van minister Plasterk. Volgens hem behouden de oudere docenten hun vrije dagen en krijgen alleen de huidige veertigers met de inperking te maken. ‘Maar daarvoor in ruil krijgen ze een salarisverhoging van gemiddeld tien procent, los van cao-akkoorden.’ Bovendien worden de werkzaamheden van seniordocenten anders: zij gaan straks hun jonge collega’s coachen en zullen minder vaak zelf voor de klas staan. 

Maar voor de SP staat helemaal niet vast dat docenten erop vooruit gaan: de minister laat het namelijk aan de schoolbesturen over wie er geld bij krijgt. Prestatiebeloning dus, en daarmee haalt Plasterk het paard van Troje binnen. Want wat voor garanties kan de minister geven als het management beslist over salarisverhoging?  

Plasterk verzekerde dat de extra middelen alleen aan leraarsalarissen worden besteed. Besturen die uit kostenoverwegingen geen eerstegraads docenten willen, zouden naar het extra budget kunnen fluiten, maar dat kon de SP niet overtuigen. Plasterk maakte Van Dijk daarop het verwijt dat hij onheus oppositie voert: ‘U probeert het Malieveld vol te krijgen met verhalen die niet kloppen’, beet hij het kamerlid toe. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?