Terug naar overzicht

Birgit Croft stopt als voorzitter medezeggenschapsraad

Croft was twee jaar voorzitter van de medezeggenschapsraad. ‘In het begin ging dat goed omdat ik nieuw was, een directe manier van communiceren heb en ik ga oplossingsgericht te werk. Maar nu merk ik dat reacties over en weer voorspelbaar zijn geworden. De vernieuwingskracht is weg.’ 

De voorzitter vindt dat ze samen met de AMR de afgelopen jaren veel bereikt heeft. ‘De sfeer tussen de Raad van Bestuur en de medezeggenschapsraad is opener geworden. We zitten niet langer als opponenten tegenover elkaar.’ Ze zegt dat ze daarom op ‘het hoogtepunt’ weg wil en de weg vrij wil maken voor een nieuwe voorzitter. 

In een verklaring aan de AMR schrijft zij: ‘de belangrijkste reden is dat ik denk dat de AMR nu op een punt is gekomen, waar mijn inbreng geen belangrijke toegevoegde waarde meer oplevert. De belangrijkste doelen die wij als AMR samen met de RvB hebben opgesteld zijn mijn inziens behaald. De AMR en de RvB spreken met elkaar op strategisch niveau. De werkrelatie ten opzichte van elkaar heeft zich professioneel ontwikkeld. Zaken die tot onduidelijkheid leiden worden benoemd en opgelost en beide partijen voelen zich geroepen om de relatie verder uit te bouwen. Kijkend naar mijn rol, denk ik dat nu het moment is aangebroken om het stokje door te geven. Verandering van spijs doet eten zou ik zeggen.’ 

Desgevraagd vertelt zij dat de perikelen rond de Academie voor ICT en Media in Breda haar deden inzien dat het tijd was om te vertrekken. Deze academie heeft een groot financieel tekort. Croft vindt dat de Raad van Bestuur de AMR hierover te laat heeft ingelicht. ‘Ik merkte dat ik me bij deze kwestie heel persoonlijk betrokken voelde, waardoor ik geen afstand meer kon bewaren. Ik reageerde heel fel. De toon werd steeds scherper.’

Het niet tijdig geïnformeerd worden door het Avansbestuur, is een klacht die telkens terugkomt bij de AMR, beaamt Croft. ‘Soms gaat het ook goed, zoals met het Meerjarenbeleidsplan. Maar regelmatig is een besluit al door de Raad van Bestuur genomen en het lijkt alsof de AMR dan een laatste hobbel is, die genomen moet worden. Ik wil niet op basis van reglementen medezeggenschap uitoefenen. De AMR wil graag in een vroeg stadium geïnformeerd worden.’

Behalve gebrek aan openheid, vindt zij dat de AMR er ook last van heeft dat de Raad van Bestuur niet als één opereert. ‘Vaak werd doorverwezen naar een ander bestuurslid omdat die dan een bepaald onderwerp in de portefeuille heeft. Dat is prima als je detaillistische vragen hebt, maar niet als het over hoofdlijnen gaat. Ik miste onderlinge samenhang.’ ’   

Croft heeft besloten dat het beter is als er een nieuwe voorzitter komt. ‘Ik wil voorkomen dat ik niet meer constructief bezig ben.’ Dinsdag zal zij voor de laatste keer een AMR-vergadering voorzitten. In die vergadering bespreken de leden wie vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter wordt . [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?