Terug naar overzicht

Collegegeldverhoging geen punt voor Tweede Kamer

De PvdA feliciteerde de studentenbonden ermee dat de schade voor het hoger onderwijs dankzij de minister beperkt was gebleven. Plasterk zelf stelde zich wat bescheidener op. ‘Het heeft geen zin om er doekjes om te winden: in tien jaar tijd gaat het collegegeld met 220 euro omhoog. Ik heb dat nooit willen bagatelliseren’, zei hij in reactie op opmerkingen van Tofik Dibi van GroenLinks. Die had zich gestoord aan de ‘denigrerende manier’ waarop de minister de collegegeldverhogingen met de prijs van ‘twee kratjes bier’ zou hebben vergeleken. Deze ontkende dit overigens.

Volgens D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold had Plasterk harder met de vuist op tafel moeten slaan in de ministerraad, omdat het lerarentekort een nationaal probleem is. ‘Maar u ging het geld op uw eigen begroting zoeken en legde de rekening onder meer neer bij de studenten. Die zien van de 22 euro die ze jaarlijks extra moeten betalen niets terug.’

Ook dat ontkende de minister. Immers, ook docenten in het hoger onderwijs worden de komende jaren volop bijgeschoold. Bovendien worden de eerste- en tweedegraadslerarenopleidingen verbeterd en komt er een plan voor verzwaring van de pabo’s.

Meer tijd had hij nodig om uit te leggen hoe hij nog eens honderd miljoen euro kan bezuinigen op de ‘oudelullendagen’ van docenten. Deze verworvenheid is vastgelegd in de cao en daar kan hij in principe niet aankomen. Plasterk gaat er vanuit dat hij de morrende bonden kan overtuigen. ‘De leraren die nu voor de regeling in aanmerking komen, worden met rust gelaten’, hield hij de kamer voor. ‘De versobering geldt pas voor docenten die nu veertigers zijn. Daar staat tegenover dat hun salaris veel beter wordt. Van die positieverbetering betalen ze straks slechts eentiende zelf.’

Op alternatieve bezuinigingsposten wilde hij niet vooruitlopen. GroenLinks wilde hem meer laten zeggen over zijn recente suggestie om te bezuinigen op de masterbekostiging, maar Plasterk liet zich niet uit de tent lokken.

Naast de honderd miljoen uit collegegeldverhoging en de honderd miljoen door wijziging van het seniorenbeleid in het onderwijs, krijgt Plasterk ruim 400 miljoen euro van het ministerie van Financiën. Het kabinet had al eerder ruim 300 miljoen gereserveerd voor de positieverbetering van de docent. Verder vond het ministerie nog eens honderd miljoen op de eigen begroting. De volledige Tweede Kamer staat achter de operatie, al zijn vooral VVD en SP niet tevreden over de financiële onderbouwing. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?