Terug naar overzicht

Docenten AAFM kraken harde noten

In totaal hebben 41 van de zestig docenten het mini-onderzoek ingevuld. De betrouwbaarheid van collega’s en de onderlinge sfeer zijn dik in orde. Het laagste cijfer was voor het vertrouwen in de Raad van Bestuur met een 4,1. Dat was 'alarmerend' volgens het rapport. De academiedirectie ontving hiervoor een 5,4. Daar komt bij dat de directie op dit moment nog niet compleet is. ‘De nieuwe directeur krijgt wel een geweldige erfenis’, realiseerde docentlid Victor Möller zich.

‘Je moet dit als signaal zien en niet al te serieus nemen’, sprak academieraadvoorzitter Matthijs Kort tijdens de bespreking van de uitkomsten afgelopen oktober, toen de cifjers bekend werden. ‘Er zijn ook mensen die bewust niet gereageerd hebben.’ Sommige signalen waren volgens docentlid Michiel Adriaansen duidelijk genoeg. ‘De signalen over het vertrouwen in de directie en de verdeling van de activiteiten wil ik wel als zodanig opnemen.’

Hij gaf aan ‘niet echt gelukkig te worden’ van de tevredenheid. ‘Vooral niet op dit moment', doelt hij op het begrotingstekort van ruim een half miljoen euro. Als we de klus willen klaren waar we nu staan, moet er wel vertrouwen zijn in de directie. Ik ben heel benieuwd hoe we die slag gaan slaan. Het hoeft niet leuk te zijn wat ze doen, maar ze moeten wel het vertrouwen hebben’, zei Adriaansen.

De kwaliteit van de huisvesting op het gebied van de agw-plekken kreeg een 4,4. Ook de bijbehorende facilitaire voorzieningen werden gemiddeld laag gewaardeerd met een 5,1. De leslokalen kregen een 6,4 en de facilitaire voorzieningen die daarbij horen, kwamen niet verder dan een 4,9. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?