Terug naar overzicht

Meisjes zijn steeds slechter in wiskunde

Voor een omvangrijk onderzoek onder vijftienjarigen uit 57 landen zijn in Nederland 4870 leerlingen getest op wiskunde, natuurkunde en leesvaardigheid. Nederland krijgt de vijfde plaats toebedeeld op de wiskunderanglijst van het ‘Programme for International Student Assesment’ (PISA) van de samenwerkingsorganisatie van rijke landen (OESO).

Dat is mooi, maar zegt niet alles. De gemiddelde wiskundescore is gedaald doordat meisjes minder goed presteren dan drie jaar geleden. De daling doet zich vooral voor in havo en vwo. Nederland heeft mede daardoor minder leerlingen op het allerhoogste wiskundeniveau (2,4 procent) dan het gemiddelde OESO-land (3,4 procent). Toch haalt Nederland een fraaie eindscore, doordat er ook weinig uitschieters naar beneden zijn.

Iets dergelijks geldt voor natuurwetenschappen. Nederland haalt de negende plek in de ranglijst, maar staat dertiende in de lijst van landen met leerlingen op het hoogste niveau. De massa is goed, maar er zijn weinig toppers.

Overigens is de gemiddelde score voor natuurwetenschappen in Nederland nagenoeg gelijk gebleven. Dat geldt niet voor de leesvaardigheid. Leerlingen van de laagste schoolniveaus zijn de afgelopen jaren nog slechter gaan lezen.

CDA-staatsecretaris Van Bijsterveldt wil het reken- en taalniveau van leerlingen verhogen. Een ‘expertgroep’ zal in januari verslag uitbrengen en inhoudelijke voorstellen doen. Vooral de aansluiting tussen primair, voortgezet en hoger onderwijs moet beter. Van Bijsterveldt wil de ideeën van de expertgroep zonodig in regelgeving vastleggen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?