Terug naar overzicht

Nader overleg over graduate school

De Tweede Kamer toonde deze week veel belangstelling voor het type graduate schools dat minister Plasterk beoogt. Daarin krijgen promovendi eerst gezamenlijk onderwijs en daarna pas kiezen ze voor een onderzoeksgroep. ‘Onderwijs is nu te veel een stiefkindje in hun traject’, motiveerde de bewindsman. De extra tijd die promovendi krijgen om een onderzoeksgroep te zoeken, is volgens hem eveneens meegenomen.

Plasterk wil de beslissing over de graduate schools niet vanuit de Hoftoren nemen: de universiteiten, wetenschapsorganisaties en het Promovendi Netwerk Nederland gaan eerst met het ministerie in gesprek over de haalbaarheid van het plan.

Oppositiepartij D66 is op voorhand bevreesd voor de arbeidsrechterlijke gevolgen die het plan voor promovendi kan hebben. ‘In Nederland zijn aio’s doorgaans werknemer. Bij een onderzoeksschool op Amerikaanse leest is dat niet het geval. Dat heeft dus grote gevolgen voor hun pensioenopbouw.’

Maar volgens de minister heeft het een niets met het ander te maken. ‘Wat mij betreft zijn dat twee discussies. Bovendien heb je in Nederland heb je naast aio’s ook bursalen’, reageerde hij. ‘Voor het overzicht zou het handig zijn als er voor één vorm wordt gekozen, maar daar ga ik niet over.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?