Terug naar overzicht

Numerus fixus van 150 studenten op CMD

De voornaamste reden om de numerus fixus weer in te stellen, was het aantal bezoekers op de open dag van CMD: zo’n 600. ‘Dat is waanzinnig veel’, aldus directeur Titia Bredée. Mede door de hoge positie van de opleiding in de Keuzegids Hoger Onderwijs verwacht zij een grote toestroom van studenten. ‘We moeten de kwaliteit van de opleiding garanderen. De studie is vreselijk hip, maar komen de studenten voor een hype of voor een goede studie?’

Komend voorjaar wordt aan de hand van de daadwerkelijke aanmeldingen bekeken hoeveel studenten CMD toelaat. ‘Tot april is de toestroom het grootst. Als er dan 160 aanmeldingen zijn, kunnen we alsnog zeggen dat we de numerus fixus niet instellen. Zijn het er tweehonderd dan kunnen we op dat moment besluiten dat wel of niet te doen’, aldus Bredée.

De academieraad vindt het verschil tussen de 150 plaatsen komend jaar en het aantal eerstejaars nu (225) wel erg groot. Het aantal mag van de raad best wat hoger liggen. Docentlid Michel Witter vond dat ook, maar meer dan tweehonderd studenten bleek echt teveel volgens hem. ‘Dat knelt aan alle kanten.’ Studieleider Jan Peeters schatte dit schooljaar zo’n 150 aanmeldingen. ‘Tweehonderd ligt wel erg dicht bij het aantal van dit jaar. Het meest zinnig leek het mij daarom om uit te gaan van 150. Mocht het nodig zijn dan kunnen we altijd nog ophogen.’ Inmiddels is het aantal eerstejaars geslonken tot onder de tweehonderd.

Het initiatief van de directie was een verrassing voor Peeters. ‘Nu kan er opeens weer een numerus fixus zijn, terwijl die er twee jaar geleden met nogal flinke gevolgen vanaf moest. Ik heb geen helderheid gekregen over waarom dat zo is.’ Er is al een aantal jaar gesteggel over de numerus fixus van CMD. De Raad van Bestuur haalde die in 2005 van de opleiding af, terwijl de docenten die juist graag wilden handhaven. De laatste jaren werd de numerus fixus losgelaten, omdat er alleen een gematigde groei van het studentenaantal werd verwacht.

Peeters geeft te kennen dat CMD ‘altijd voorstander is geweest’ van een numerus fixus. ‘Dat komt de bestuurbaarheid van de opleiding ten goede en het is ook een soort kwaliteitsstempel. Het zegt dat je een goed lopende opleiding bent. Ik heb begrepen dat de studentenaanmeldingen dan ook aantrekken.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?