Terug naar overzicht

Onderzoek naar opleiding Personeel en Arbeid

Als aanleiding voor het onderzoek noemt de Raad van Bestuur de lage scores die de Bredase opleiding heeft gehaald in de studenttevredenheidsonderzoeken (STO) en de Keuzegids. Daardoor is er bij de Raad van Bestuur al sinds langere tijd een negatieve beeldvorming ontstaan rond de opleiding.

Uit het onderzoek moeten mogelijkheden blijken om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en het team te versterken. Dit beoogt de Raad van Bestuur te doen door middel van samenwerking met dezelfde opleiding in Den Bosch en met het lectoraat Human Resource Management.

‘De opleiding en de academiedirectie zijn zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek’, zegt Michiel Adriaansen, teamvoorzitter P&A in Breda. ‘De eerste twee jaar van het curriculum hebben we juist helemaal gemoderniseerd. En de eerste geluiden zijn positief. Het feit dat we onderaan staan bij verschillende onderzoeken komt onder andere doordat niet jaarlijks wordt onderzocht en er daarbij geen scheiding wordt aangebracht tussen oude en nieuwe onderwijsprogramma’s.’

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door professor Joep Bolweg, adviseur van HRM Berenschot en hoogleraar Mens, Arbeid en Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?