Terug naar overzicht

Onderzoek toekomst AIM kan starten

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft eind vorige week advies uitgedaan aan de Raad van Bestuur over de onderzoeksopdracht. ‘We hebben het uitgebreide advies van de AMR ontvangen, maar dat is geen belemmering om het onderzoek uit te gaan voeren’, zegt Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur.

Hij gaat komende week met de AMR in gesprek over de adviezen, die ook naar de onderzoekers zijn gestuurd. ‘Ze vormen geen belemmering om al te starten, anders blijft het allemaal veel te lang liggen. Onze onderzoeksopdracht dateert al van oktober.’ Vanaf volgende week kunnen de onderzoekers daarom al beginnen.

De AMR verzocht de Raad van Bestuur onlangs om het onderzoek naar de toekomst van de AIM bij de eigen academiedirectie neer te leggen. De Raad van Bestuur ging daarmee niet akkoord, gezien de aard en omvang van de problemen. ‘Omdat het geheel van de academie onderwerp van studie is en verandering een mogelijke uitkomst is.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?