Terug naar overzicht

Optimisme over groei aantal bèta’s en technici

In een voortgangsnotitie over de Lissabon-agenda – een EU-afspraak om van Europa de best presterende kenniseconomie ter wereld te maken – constateert de minister verheugd dat de instroom van de harde universitaire bèta- en techniekopleidingen sinds 2000 met bijna 22 procent is gegroeid. Inclusief zogeheten ‘snijvlakopleidingen’ als life sciences bedraagt de groei zelfs 27 procent. Dat moet in de nabije toekomst leiden tot een hogere uitstroom.

Helaas daalde de instroom in het technisch hbo in dezelfde periode met 7,5 procent. Maar de vooraanmeldingscijfers van 2007 laten weer een hoopgevende stijging zien. De definitieve instroomcijfers worden pas in januari bekendgemaakt. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?