Terug naar overzicht

‘Plasterk negeert studerende moeders’

Een gemiste kans, vindt Annemiek de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders, want zwangere studenten en studerende moeders lopen tegen allerlei problemen aan die voor studievertraging en uitval zorgen. Of ze beginnen er niet eens aan. ‘Plasterk is ook minister van emancipatie. Het was een kleine moeite geweest om het onderwerp in zijn strategische agenda aan te snijden.’

Afgelopen mei overhandigde De Jong een rapport met knelpunten en aanbevelingen aan Plasterk. Ze wees bijvoorbeeld op het gebrek aan toegankelijke informatie voor studerende moeders. Die informatie lag inderdaad niet voor het oprapen, moest Plasterk erkennen. Het duurde enkele maanden voordat zijn ministerie op het rapport kon reageren.

Uiteindelijk stelt de minister dat de situatie van studerende moeders wel meevalt, als ze maar maximaal lenen bij de IB-groep en een beroep doen op alle mogelijke afstudeerfondsen en bijzondere bijstand. En ze kunnen beroepsprocedures aanspannen als ze worden afgewezen.

Plasterk leek niet van plan enige orde in de chaos te scheppen. Ook vraagt hij instellingen niet om beleid te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voor gehandicapte studenten is gebeurd. De verantwoordelijkheid ligt volgens hem bij de instellingen.

‘Als de instellingen alles op orde hadden, hoefde ik geen stichting op te richten’, aldus De Jong. Ze zou graag zien dat de sociaaldemocraat Plasterk harder met zijn vuist op tafel slaat. Overigens is ze zeer tevreden over haar eigen instelling, de Hogeschool Rotterdam. Die werkt samen met haar stichting en verschaft student-ouders goede informatie. ‘Ging dat maar overal zo.’

Betere voorlichting zou al kunnen helpen om de uitval onder studerende moeders te verlagen of de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo te vergroten. Daarmee krijgen ook de kinderen een zonniger toekomst, denkt De Jong: ‘Het opleidingsniveau van de ouders is een goede voorspeller voor de schoolcarrière van kinderen.’

Het Europese parlement heeft in juni een resolutie aangenomen die de lidstaten oproept om jonge vrouwen te helpen gezin en studie met elkaar te combineren. Jonge moeders zouden bijvoorbeeld een geschikte woning moeten kunnen krijgen. In sommige Nederlandse steden kunnen zwangere studenten echter uit hun kamer worden gezet zonder dat ze vervangende woonruimte krijgen aangeboden.

Nederland telt bijna 35,5 duizend eenoudergezinnen met een moeder of vader jonger dan dertig jaar. Er zijn bovendien 102 duizend alleenstaande ouders in de leeftijd tussen dertig en veertig. De sollicitatieplicht van de bijstandsgerechtigden onder hen verandert per 1 januari in een scholingsverplichting.

Eind januari organiseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg samen met het Steunpunt Studerende Moeders een bijeenkomst voor bestuurders en beleidsmedewerkers over studie, arbeid en zorg. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?