Terug naar overzicht

Twijfel uit de lucht: acht ton tekort AIM

De afgelopen weken was de raad ontstemd over de hoogte van het begrotingstekort dat gehanteerd werd. De directie ging uit van zes ton, wat uit de conceptbegroting in oktober bleek. De academieraad stelde toen een brief op, met mogelijkheden om daar drie ton van te maken.

De raad merkte op dat er in de tussenstand een aantal ‘voor de hand liggende’ inkomsten misten, uit activiteiten van AIM-medewerkers voor derden en een groei van het aantal studenten Communication & Multimedia Design. ‘Wij hebben het bewust naar drie ton gehaald, maar in alle memo’s wordt nog steeds van zes ton uitgegaan. Het is allemaal niet meer zo erg’, stelde plaatsvervangend voorzitter Paul Lindelauf een week geleden nog.

Dat het nu toch acht ton is, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Vooral ruim twee ton aan ‘reorganisatiekosten’ was daar debet aan. Directeur Titia Bredée: ‘Er is geen sprake van een reorganisatie, maar mij is gevraagd wat ik moet doen om het tekort in 2009 op nul te krijgen. Dan heb ik dit bedrag nodig voor scholing en collega’s die wellicht eerder kunnen gaan, ook al komt een reorganisatie er niet.’ Lindelauf: ‘We hadden al gezegd dat we niet akkoord gaan met die kosten in onze begroting.’

Een twistpunt is ook de in- en uitleen van docenten. ‘Dat getal is nog steeds hetzelfde als in september. Dat kan niet. Als alles nu is meegerekend, moet het veranderd zijn’, zei Lindelauf. Lang duurde de discussie niet. De raad besloot er voortijdig een einde aan te maken, omdat men niet vooruit kwam. Docentlid Jan Woolderink: ‘We kunnen de stappen die zijn gemaakt niet meer volgen. We worden er een beetje vervelend van. Deze discussie heeft geen zin, dus we houden er maar mee op.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?