Terug naar overzicht

Verruimen bindend studieadvies haaks op terugdringen uitval

Minister Plasterk wil de mogelijkheden tot het geven van een bindend studieadvies verruimen. Op dit moment mogen hogescholen en universiteiten studenten alleen in het eerste jaar van hun opleiding een bindend studieadvies geven. Dat kan betekenen dat een student moet stoppen met de opleiding wanneer hij niet voldoende studiepunten heeft gehaald.

De verruiming van het bindend studieadvies is één van de punten op Plasterks ‘strategische agenda’, die aanstaande maandag in de Tweede Kamer besproken wordt. ‘Studenten in hun tweede of derde jaar van het programma weigeren om verder te studeren is pedagogisch en op lange termijn ook economisch onverantwoord en onwenselijk’, vindt ISO-voorzitter Bastiaan Verweij.

Andere punten op de strategische agenda van de minister zijn de invoering van een nieuw bekostigingsstelsel voor het hoger onderwijs en meer vrijheid voor toponderzoekers. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?