Terug naar overzicht

Vertrek Croft valt slecht bij medezeggenschapsraad

Dat zeiden gisteren verschillende AMR-leden in de vergadering van de medezeggenschapsraad.

Croft liet vorige week weten dat ze stopt met het voorzitterschap. In haar mail aan de leden schrijft zij dat haar inbreng geen toegevoegde waarde meer oplevert. De belangrijkste doelen die de AMR en Raad van Bestuur wilden behalen, zijn behaald. De samenwerking is  professioneel geworden, schrijft zij. ‘Het moment is aangebroken om het stokje door te geven. Verandering van spijs doet eten, zou ik zeggen’, zo besluit zij haar brief.

AMR-lid Feliks de Vroomen was ‘onaangenaam verrast’. ‘Ik heb veel moeite met deze manier van communiceren. Als voorzitter ben je het uithangbord van de AMR. Ik vind helemaal niet dat de samenwerking tussen de AMR en de Raad van Bestuur goed is. Het verschil is juist groot gebleven. Het is niet goed om nu al te zeggen “het zit goed”, terwijl de evaluatie nog moet plaatsvinden.’

Twee jaar geleden werd Croft voorzitter van de medezeggenschapsraad, net nadat een vertrouwensbreuk tussen de Raad van Bestuur en AMR was hersteld. Er werd afgesproken de medezeggenschap, het voorzitterschap en de samenwerking tussen het bestuur en de AMR te verbeteren en professionaliseren. Na twee jaar zou een evaluatie plaatsvinden, die over twee maanden gepland staat.

Croft zelf legde uit dat ze merkte dat ze steeds feller werd in haar bewoordingen naar de Raad van Bestuur. Ze was niet meer constructief bezig. Aanleiding hiervoor waren onder meer de perikelen rond de Academie voor ICT en Media. De communicatie hierover tussen de RvB en  AMR verliep niet goed, vindt Croft. Zij wil de verhouding tussen de AMR en RvB niet kapot maken, want dan ‘gooi je energie weg’. Het leek haar daarom beter te stoppen. ‘We hebben afgelopen jaren knoerhard gewerkt om dit te bereiken.’

De docentleden Ton Perlo en Ab Bobbink zeiden begrip te hebben voor deze beweegredenen, maar hebben toch moeite met het besluit van de voorzitter om op te stappen. ‘Onnodig en onwenselijk. Als voorzitter heb je een verantwoordelijkheid, je bent gekozen door de raad en door veel personeelsleden. De voorzitter had tot de evaluatie moeten blijven’, zei Bobbink.  ‘Het geeft een onbevredigend gevoel’, merkte Perlo op.

Het dagelijks bestuur droeg gisteren Wim Hendrikx voor als nieuwe voorzitter van de AMR. Hij blijft aan tot de verkiezingen over drie maanden. Hiermee stemde de raad in. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?