Terug naar overzicht

Volwassenonderwijs op maat

Het aandeel hoogopgeleiden van de Nederlandse beroepsbevolking stijgt minder snel dan in andere rijke landen. Dat ligt onder meer aan de achterblijvende deelname van dertigplussers aan het hoger onderwijs. Wil daar verbetering in komen, dan moeten hogescholen en universiteiten het onderwijs aan deze groep veel flexibeler en efficiënter maken. Volwassenen moeten hun studie immers vaak combineren met werk en zorg. Ze willen geen tijd verdoen aan dingen die ze al weten of kunnen. Twee niet met name genoemde hogescholen gaan als voorhoedescholen fungeren. Deskundigen gaan hun helpen het opleidingsaanbod voor volwassenen te optimaliseren. De ervaring die daarmee wordt opgedaan, dient elders in het hbo als voorbeeld. Om intussen meer mbo’ers te lokken worden de tweejarige associate degree-programma’s versneld ingevoerd in het hele hbo. De 53 proefopleidingen die al bij twintig hogescholen lopen, worden eind volgend jaar geëvalueerd. Definitieve invoering kan wellicht al eerder plaatsvinden dan in 2010. De ad-programma’s tellen in de statistieken mee als hoger onderwijs. Over het wetenschappelijk onderwijs staat in het gisteren gepresenteerde plan van aanpak alleen te lezen dat er experimenten komen met maatwerkprojecten voor volwassenen. Ze worden uitgevoerd in sectoren waar tekorten aan academici bestaan. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?