Terug naar overzicht

Voorkom nepdiloma’s

Dat antwoordt Plasterk op kamervragen van de Socialistische Partij. Het is cruciaal om echte van onechte diploma’s te kunnen onderscheiden, vindt hij, en instellingen moeten daar zorg voor dragen. De minister bepleit een landelijk register van diploma’s. Daarvan wordt de haalbaarheid al onderzocht.

Maar gloeiende haast heeft het volgens Plasterk niet. Er is de afgelopen jaren niemand veroordeeld voor het gebruik van een vals diploma. Vorig jaar bleek uit een steekproef dat slechts 0,02 procent van de diploma’s door een dubieuze buitenlandse verstrekker was uitgeschreven.

In 2005 heeft de Informatie Beheer Groep een ‘coördinatiepunt informatieverstrekking diplomamills’ geopend. Dat waarschuwt voor bedrijfjes die tegen betaling waardeloze spookdiploma’s uitschrijven. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?