Terug naar overzicht

Zware APK-beurt voor lerarenopleidingen

Van Bijsterveldt is geschrokken van de hevige kritiek op de opleidingen. Al jaren liggen de lerarenopleidingen onder vuur. Pabo-studenten konden niet goed genoeg rekenen en schrijven, vonden critici, en jonge leraren op de middelbare school wisten te weinig van hun vak. Twee jaar geleden twijfelde de NVAO nog aan 22 van de 39 pabo-opleidingen.

Nu de eerste accreditatieronde voor deze opleidingen is gestart, heeft Van Bijsterveldt de NVAO een brief geschreven. De opleidingen moeten overduidelijk goed genoeg zijn, vindt ze. ‘We kunnen ons niet meer veroorloven daarover aarzelingen te hebben.’

Prompt verzwaart de accreditatieorganisatie de procedure. Zij wil bijvoorbeeld meedenken over de samenstelling van de visitatiecommissies, die normaal gesproken door de visitatiebureaus en opleidingen zelf worden benoemd. De commissies zullen bovendien niet één, maar twee dagen een bezoek brengen aan de opleidingen. Zo kunnen ze meer gesprekken met studenten en docenten voeren en meer portfolio’s, toetsen en scripties beoordelen. De extra kosten zou het ministerie moeten vergoeden.

Er zal ‘uitdrukkelijk’ aandacht worden besteed aan de verhouding tussen vakinhoud en didactische vaardigheden in de opleiding. Ook wordt het opleidingsniveau van de docenten bekeken, evenals het aantal contacturen en de hoeveelheid studenten per docent. Ook wil de NVAO weten hoeveel tijd studenten aan hun opleiding besteden.

‘Dan schort het weer aan aandacht voor cultuur, dan weer is het techniek’, reageert Hans van der Heijden, docent aan de Bredase Pabo en voorzitter van de onderwijscommissie. Hij kijkt niet op van de aangekondigde strengere maatregelen. ‘Het is logisch dat die in beeld komen. Het is een vicieuze cirkel tussen scholen, opleidingen en studenten die optreedt bij onder de maat presteren.’ Vrezen doet hij niet voor een strengere accreditatie. ‘Als pabo hebben wij ons profiel gestoeld op pedagogiek, gecijferdheid en geletterdheid.’

Eén instelling heeft al het stempel van goedkeuring voor haar pabo gekregen: de hogeschool Edith Stein in Hengelo. Toch gaan de visitaties alsnog veranderen. De NVAO houdt op woensdag 19 december een informatiebijeenkomst. De HBO-raad heeft nog geen standpunt ingenomen, maar Frank Rokebrand van het landelijk pabo-overleg vraagt zich af of je de accreditatiemethode halverwege de rit moet wijzigen.

‘Het zou me niet verbazen als sommige opleidingen niet door de accreditatie komen’, zegt Hubert Coonen, voorheen directeur van de lerarenopleidingen aan de Hogeschool van Utrecht en nu hoogleraar onderwijskunde in Twente. ‘Maar de hogescholen hebben al wel de hand aan de ploeg geslagen. Zo is onlangs landelijk afgesproken welke kennis leraren moeten hebben verworven voor ze gaan lesgeven.’ Volgens hem is het, gezien de kritiek, vanzelfsprekend dat er een zwaardere accreditatie komt. [BB/HOP,EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?