Terug naar overzicht

AAFM: bezuinigingsplannen ‘botsen’ met werkdruk

Docentlid Michiel Adriaansen was te spreken over de grote lijnen van het plan, dat tot een nieuw inzetsysteem voor docenten moet leiden en de werkdruk op de academie moet verlichten. Toch volgde er discussie op enkele onderdelen. Zo was docentlid Victor Möller verbaasd over de vele coördinerende taken die werden genoemd. ‘Die zouden we juist gaan terugdringen.’

Docentlid Rik Doodkorte zag ook een hiaat. ‘Het idee om meer mensen in te zetten op hun specialisme is leuk, maar botst met het feit dat er steeds minder mensen zijn door het inslinken van de academie.’ De AAFM heeft een tekort van een half miljoen euro weg te werken. Plannen om de organisatie te veranderen en te bezuinigen zijn daarom in de maak.

De medezeggenschapsraad was verdeeld over de oorzaken van de hoge werkdruk die in het rapport worden genoemd, zoals een gebrek aan communicatie en een ontoegankelijk inzetsysteem. Die worden nauwelijks gezien als fundamentele oorzaken waardoor de werkdruk op de academie onder werknemers als te hoog wordt ervaren. ‘Dit zijn randverschijnselen, organisatorische probleempjes. De basisoorzaken worden niet besproken. Het is nooit bekeken of het nu écht te druk is. Is het nu een objectief of subjectief begrip?’, sprak Doodkorte. ‘Het is vooral een kwestie van gevoel’, vond Adriaansen.

Voorzitter Mattijs Kort smoorde het debat in de kiem en wilde het vooral hebben over de oplossingen die het rapport aanlevert. Het voornaamste voorstel voor de nieuwe inzet van docentenuren, is dat docenten voor 90 procent van de taakomvang worden ingepland. Dan houden zij 10 procent aan ruimte over om te besteden aan algemene activiteiten die het docentschap met zich meebrengt. Daaronder wordt verstaan het onderhouden van contacten en het deelnemen aan studentactiviteiten.

‘Of het nu echt te druk is of niet, er zijn hierin maatregelen opgesteld, waardoor dat gevoel moet verminderen. Is daarmee het probleem opgelost?’ Vroeg Kort zich hardop af. Daarover was de raad niet uitgesproken. Vooral omdat de belasting op piekmomenten nergens in de notitie ter sprake kwam. Met de opmerkingen van de academieraad gaat de werkgroep Taaknormering & Werkdruk het rapport verder uitwerken. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?