Terug naar overzicht

Bijverdiengrens voortaan bruto

In 2007 mochten studenten maximaal 10.630,74 euro netto bijverdienen zonder gevolgen voor hun studiefinanciering. Verdienden ze meer, dan moeten ze nu een deel van hun beurs en OV-jaarkaart terugbetalen.

Dit jaar verandert de berekening. In 2008 mag het belastbaar loon (of het verzamelinkomen) niet hoger zijn dan 12.916,17 euro. Daaronder wordt verstaan de bruto inkomsten min de aftrekposten. Je kunt dus 12,9 duizend euro bruto bijverdienen en nog eens pakweg honderd euro reiskostenvergoeding krijgen zonder dat je over de bijverdiengrens heengaat.

Aangezien studenten niet veel belasting betalen en bovendien vaak geld terugkrijgen van de belastingdienst, komen de bedragen van de bijverdiengrens in 2007 en 2008 op hetzelfde neer, meent het ISO. Om het in beleidsjargon te zeggen: de maatregel is ‘budgetneutraal’ ingevoerd.

Maar net als vorig jaar moeten studenten op hun hoede blijven, vooral als ze een eigen bedrijfje hebben. Zie de website van de IB-Groep, waarop de regeling tegenwoordig helder staat uitgelegd. Wie wist bijvoorbeeld dat inkomsten uit een loterij niet meetellen voor het verzamelinkomen? [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?