Terug naar overzicht

Boycot Iraanse studenten in Nederland

De reden is dat Iraniërs niet in aanraking mogen komen met nucleair technologische kennis. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zou dit volgens de technische universiteiten in Eindhoven en Twente eisen, maar zij kunnen deze garantie niet geven. Daarom nemen zij Iraanse studenten niet meer aan.

Ook het hoger onderwijs heeft in september van het ministerie van Onderwijs per brief de opdracht gekregen om terughoudend te zijn met onderwijs aan Iraanse studenten over nucleaire technologie. Dat is een uitvloeisel van een resolutie die de Verenigde Naties eind 2006 hebben aangenomen tegen Iran. Die verbiedt landen om Iran te voorzien van technologie of materialen die te gebruiken zijn voor de productie van kernwapens.

Op de TU Eindhoven en TU Twente worden studenten uit dat land daarom geweigerd. Volgens de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs lopen de twee onderwijsinstellingen met de maatregel te hard van stapel. 'In de brief vragen de ministeries de universiteiten te inventariseren of ze op basis van de resolutie maatregelen moeten nemen', licht een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs toe in Trouw. Maar concrete maatregelen hoeven universiteiten nog niet te nemen van het ministerie. De TU Delft laat wel Iraniërs toe.

Het Kernfysisch Versneller Instituut, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, weigert al een jaar studenten uit Iran. Ook al vindt de directeur van dat instituut, Muhsin Harakeh, dit onterecht. ‘Als het nu ging om onderzoekers in de kerncentrale in Petten, dan snap ik dat. Maar wij doen fundamenteel onderzoek, dat heeft niets met kernwapens te maken.’

Het verzoek voorzichtig te zijn met het aannemen van Iraanse studenten heeft volgens de ministeries niets te maken met de kwestie rond de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Qadeer Kahn. Hij studeerde in de jaren zestig aan de Technische Hogeschool Delft en gebruikte de kennis die hij daar had opgedaan voor het maken van kernwapens in Pakistan. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?