Terug naar overzicht

Brandveilige muren en deuren voor de kunstacademie

In de hal waaraan de werkplaatsen liggen, zijn bouwvakkers bezig met het bouwen van een muur. Stofwolken hangen in de gang. Tussendoor lopen studenten met werk onder hun arm. Het is een grote bedrijvigheid, want ook de studenten zijn aan het ‘bouwen’, maar dan aan de beoordeling.

Het gebouw voldeed niet aan de brandveiligheidsnorm van de brandweer. Als het gebouw niet veilig werd gemaakt, moesten de deuren sluiten. Ook al krijgt de kunstacademie nieuwbouw in 2010. Er zat dus niets anders op dan het gebouw aan te passen. Begin dit schooljaar is hiermee begonnen. Overal hangen al groene bordjes die verwijzen naar de verschillende vluchtroutes. De nooduitgangen zijn aangepast. De deuren kunnen nu te allen tijde van binnen uit worden geopend. Fragiele deuren maken plaats voor massieve deuren.

De muren die van glas en hout zijn, worden vervangen door stenen muren. ‘Het gebouw wordt op die manier in compartimenten verdeeld. Dat vertraagt het vuur. Het duurt langer voordat het een ander deel bereikt’, legt Ruut Daalder, medewerker bedrijfsproces, uit.

De volgende stap is het aanbrengen van rookmelders en het alarmsysteem. In elke ruimte komt een rookmelder, die in verbinding staat met de brandweercentrale. Als er een rookmelder afgaat, klinkt het brandalarm door het hele gebouw.

Behalve wat stof en af en toe lawaai, is de overlast volgens Daalder beperkt. ‘Sommige aanpassingen, zoals de muren van de werkplaatsen, worden in de carnavalsvakantie gedaan, zodat studenten niet gehinderd worden in hun werk.’

Helemaal brandveilig kan het gebouw niet worden. Het gebouw dat stamt uit 1960, was ooit de fabriek waar Remington typemachines werden gemaakt, voldoet totaal niet aan de huidige bouweisen. ‘Zo’n gebouw zouden ze nu nooit meer op deze manier bouwen. De ijzeren pilaren bijvoorbeeld zouden tegenwoordig worden ingepakt met brandwerend materiaal. Als ze heet worden, zakken ze in.’ De aanpassing van de kunstacademie moet binnen tien weken gereed zijn. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?