Terug naar overzicht

Docenten zijn tevreden over competentieleren

Het vakblad vroeg de lezers van hun nieuwsbrief naar hun mening over het competentiegericht leren. Binnen een week stuurden 407 lezers de volledig ingevulde vragenlijst terug. Opvallend is dat een groot deel van de ondervraagden positief gestemd is over het competentiegericht leren, gezien de negatieve geluiden hierover in de media. Begin vorig jaar trokken studenten en scholieren nog naar Den Haag om daar te protesteren tegen het competentieonderwijs.  

Meer dan de helft is het eens met de stelling Er is niks mis met competentiegericht leren en Het gezeur over onderwijsvernieuwingen moet eens ophouden, niemand wil terug naar 28 uur per week frontaal lesgeven. Twintig procent van de geënquêteerden staat neutraal tegenover deze stelling.  

Toch is er ook vanuit de hoek van de docenten kritiek. 64 Procent van de ondervraagden vindt dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om het competentiegericht onderwijs goed uit te voeren. Ook over het grote aantal vernieuwingen binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs bestaat ontevredenheid. Volgens 157 personen liggen de voornaamste knelpunten bij het te snel doorvoeren van vernieuwingen. Ook slechte technische en organisatorische ondersteuning is een belangrijk knelpunt volgens 148 van de geënquêteerde personen. 

Zeventig procent van de ondervraagden werkt al meer dan tien jaar in het onderwijs. In die tijd hebben ze een hoop veranderingen langs zien komen, zoals zelfstandig leren (78 procent), projectonderwijs (62 procent) en e-learning (61 procent). Het is dan ook geen verrassing dat bij de vraag Wat zou u graag willen vernieuwen aan het onderwijs bij uw opleiding? de meeste mensen 'even niks' als antwoord geven.

Beroep:Docent is een nieuw vakblad voor docenten in het beroepsonderwijs en verschijnt negen keer per jaar. Het blad besteedt aandacht aan professionalisering, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Ook kun je in Beroep:Docent concrete informatie over actuele thema’s en belangrijke thema’s binnen het onderwijs vinden. Het blad is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum. Voor meer informatie zie www.beroepdocent.nl. [TS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?