Terug naar overzicht

Economie Breda groeit in onzekere tijden

De zevende editie van de barometer, een samenwerking tussen Avans Hogeschool, de gemeente Breda en de Rabobank, heeft daarmee de hoogste score sinds 2001. Er zijn weer volop kansen voor Breda, zo hebben Avansstudenten gemeten in het onderzoek naar het economisch klimaat van de stad. De afgelopen jaren was het met de economie wat slechter gesteld, vanwege het vertrek van industrie zoals Oranjeboom. ‘De barometer geeft vertrouwen in de toekomst’, vertelt Willem-Peter Kriek, directievoorzitter van de Rabobank Breda.

Breda heeft een periode van groei achter de rug. Ondanks de onzekerheden op de beurs op dit moment, draait Breda volop mee in de Nederlandse economie. ‘Uit het rapport blijkt dat Breda nog nooit zoveel banen heeft gehad. Ook het inkomen is nog nooit zo hoog geweest. Op inkomensniveau is Breda met een 7,6 de zesde grote stad van Nederland.’ De werkgelegenheid in Breda is van een 6,3 naar een 6,9 gegaan. ‘Internationale bedrijven vestigen zich in Breda. Met distributiecentra als Lidl doen we het erg goed,’ aldus Kriek.

Minpunt is dat de economie van Eindhoven en Den Bosch inmiddels Breda voorbij is gegaan op de ranglijst. ‘In Brabant willen we de beste zijn. Dat moet lukken, de hoogopgeleide bevolking in Breda is dik boven het landelijk gemiddelde. En met de HSL vormt Breda een betere poort naar Europa’, stelt Kriek. Een probleem is de krapte op de arbeidsmarkt in Breda, omdat de babyboomers stoppen. ‘Er ontstaan moeilijkheden voor bedrijven om aan personeel te komen. De groep boven de vijftig vormt mogelijk de oplossing.’

Een derde van de Bredase beroepsbevolking is boven de vijftig. Uit het onderzoek blijkt dat oudere werknemers ten onrechte niet in trek zijn, vanwege de hogere arbeidskosten en vooroordelen ten opzichte van hun productiviteit. En dat terwijl ze volgens het onderzoek een beter inzicht hebben en betrouwbaarder zijn vanuit ervaring. ‘Door niet meer gebruik te maken van de kwaliteiten van ouderen, snijden bedrijven zich in de vingers’, stellen de onderzoekers.

Het thema van de barometer was de 'zilveren economie', waarmee het consumptieve gedrag van 50-plussers wordt bedoeld. Bij die groep liggen nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. In 2010 wordt 40 procent van alle aankopen door deze groep verricht. Bedrijven in Breda erkennen dat: 75 procent geeft aan dat het een interessante doelgroep is, maar slechts 50 procent doet er iets mee. Gastspreker Edgar Keehnen gaf de aanwezigen tips op het gebied van marketing voor 55-plussers.

André Adank, wethouder van Breda, denkt dat er nog meer groei voor Breda in het verschiet ligt. ‘De gemeenteraad gaat in discussie over nieuwe bedrijventerreinen. Deze barometer vormt een aanleiding om scherp naar onze samenwerking met ondernemers en het bedrijfsleven te kijken. Die moet optimaal zijn om kansen te pakken. Alles moet in Breda als een broeinest bij elkaar zitten.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?