Terug naar overzicht

Economische diploma’s Avans aangepast

Het diploma dat Bezemer krijgt na het volgen van zijn opleiding heet ‘bachelor of marketing’. Daarmee blijkt hij niet voordelig uit te zijn op de internationale arbeidsmarkt. ‘De HBO-raad adviseerde hogescholen in 2002 de naam “bachelor of marketing” niet te hanteren, maar in plaats daarvan “bachelor of commerce”. In Europa is de eerste naam niets waard’, constateerde de student. Voor de studie Small Businees & Retail Management bij Avans geldt hetzelfde.

In een brief aan Avans in 2002 verzocht de Commissie Studentzaken van de HBO-raad om de titel ‘bachelor of marketing’ niet toe te kennen. Aanleiding was de onderwijshervorming van de Europese Unie, vastgelegd in de Bolognaverklaring van 1999. Daarin werden vergelijkbare diploma’s afgesproken, zodat studenten overal in Europa terecht kunnen. De naam ‘bachelor of marketing’ is daarin niet erkend.

De HBO-raad stelde daarom destijds in haar brief aan Avans dat het diploma ‘internationaal gezien geen waarde heeft’. Bezemer achterhaalde de adviesbrief. ‘Het advies is de naam van het diploma met directe ingang te wijzigen’, zo staat daarin te lezen. De Raad van Bestuur legde dat advies in 2002 naast zich neer.

‘Dit voorstel van de AMR had eerder kunnen komen. Er is ook geen principieel bezwaar tegen. Het is blijven liggen’, verklaart Van Kalmthout, die de portefeuille onderwijs daarna van Jos Ossewaarde overnam. Dat de titel van de diploma’s niet direct is aangepast, heeft te maken met de discussie die er destijds was. ‘Er was in hbo-land discussie over de te voeren titels. Die is er nu niet meer, het gradenstelsel is voor een deel afgekeken van het buitenland. Enkele jaren terug was “marketing” nog een prestigieuzer begrip dan “commerce”.’

Bezemer kondigde tijdens een AMR-vergadering aan het diploma met de marketing-titel te weigeren na zijn afstuderen, maar daarop kwam hij later terug. Op de website van Avans staat ook duidelijk dat voor de opleiding die hij volgt, het diploma ‘bachelor of marketing’ wordt verstrekt. ‘Ik wil toch niet in het buitenland gaan werken, maar studenten die dat wel willen, moeten dat kunnen. Daarom hoop ik dat de naam zo snel mogelijk verandert.’

Frans van Kalmthout zegt toe de titel van het diploma direct aan te passen. ‘Dat geldt wat mij betreft al voor de volgende lichting in juni.’ Ook de Academie voor Marketing in Den Bosch wordt daarbij meegenomen. [EvG]

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?