Terug naar overzicht

Groot tekort aan bouwfysici, maar uitstroomprofiel verdwijnt

Bouwfysica is een relatief jong vakgebied. 'Tijdens de energiecrisis in de jaren '70 is het ontstaan uit een dringende behoefte naar energiezuinige gebouwen', vertelt Ella Braat, docent Bouwfysica in Tilburg. Nadat het energievraagstuk een tijd uit was, is het nu weer onderwerp van gesprek. 'Dat komt door de film van Al Gore en het Verdrag van Kyoto en de daarmee samengaande CO2 reductie.' Een van de gevolgen van deze hernieuwde aandacht is de groeiende vraag naar bouwfysici. 'Aan het einde van het schooljaar bellen bedrijven ons op of we nieuwe afstudeerders hebben. Stagiaires zijn ook erg gewild. Bedrijven kunnen dan snel zien of iemand bevalt en alvast een baan aanbieden.'

Ondanks de vraag vanuit het bedrijfsleven, verdwijnt het uitstroomprofiel Bouwfysica binnenkort, dat is raar. Volgens Braat komt dit omdat weinig studenten kiezen voor Bouwfysica. ' Vijftig procent van onze studenten komt van het mbo. Zij associëren Bouwfysica met veel rekenen. Havo- en vwo studenten kennen de bouwwereld nog niet zo goed. Ze zijn vooral bekend met architectuur en de vastgoedsector en kiezen daarom sneller voor die richtingen.'

Bouwfysica zit dus met een imagoprobleem. De vakgroep Bouwfysica met daarin docenten van hogescholen en universiteiten beseffen dat terdege. ' We klagen er allemaal over en weten niet goed wat we daaraan kunnen doen', zegt Braat. Jaarlijks wordt er een bouwfysica-dag georganiseerd en vierdejaarsstudenten krijgen een gratis lidmaatschap op het vakblad. 'Door enthousiast les te geven en gastsprekers uit te nodigen probeer je eerstejaarsstudenten geïnteresseerd te krijgen.' In de lessen wordt zoveel mogelijk de link met de praktijk gelegd. 'Het is echt meer dan rekenen.'

Bouwfysici worden steeds meer betrokken bij nieuwbouw en renovatie. 'Neem de herstructurering van de grote wijken die net na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Moet je die afbreken voor nieuwbouw of kun je die woningen op een andere manier zo verbouwen dat ze voldoen aan de huidige eisen en nog vijftig jaar mee kunnen?' Overigens heeft bouwfysica niet alleen te maken met energiebesparing. 'Mensen stellen steeds meer eisen aan hun privacy. Ze willen de stereo hard kunnen zetten en liever niet de buren horen. Geluidsisolatie wordt wat dat betreft steeds belangrijker, dat is ook bouwfysica', legt Braat uit.

Hoewel het uitstroomprofiel verdwijnt, kunnen Tilburgse studenten door slim te kiezen nog steeds veel meekrijgen van het vakgebied. 'Door het specifiek kiezen voor bepaalde stages en afstudeerprojecten tijdens hun opleiding Bouwtechnische ontwerpen.' Volgens Braat is het niet zo dat studenten op die manier te weinig bouwfysica meekrijgen. 'Daar maak ik mij helemaal niet druk om, die studenten komen allemaal goed terecht. Het is zelfs zo dat studenten Bouwtechnisch ontwerpen gaandeweg de studie toch enthousiast raken voor bouwfysica en alsnog hun studie erop aanpassen. Andere studeren er niet in af, maar zie je na een tijdje wel werken voor adviesbureaus als bouwfysici. '

In Punt 06 staat een ingezonden artikel van oud-student Mark Knoops die vindt dat de opleiding Bouwfysica meer nadruk moet leggen op de praktijk. In dezelfde krant staat ook een weerwoord van Ella Braat en Guus van Schaik, docenten Bouwfysica aan de Academie voor Bouw en Management in Tilburg. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?