Terug naar overzicht

Hbo luidt noodklok over taal- en rekenniveau

Tweeduizend eerstejaars studenten van tien hogescholen hebben afgelopen najaar meegedaan aan een taal- en rekentoets. De HBO-raad wilde onderzoeken of zij net zulke tekortkomingen hebben als eerstejaars onderwijzers in opleiding.

Van de 33 meerkeuzevragen van de rekentoets – op het niveau van de betere scholieren in groep acht van het basisonderwijs – werd bijna de helft fout beantwoord. Eerstejaars die van het vwo komen hadden gemiddeld 22 vragen goed, havisten 18 en mbo’ers 15.

De taaltoets op het niveau van goed presterende scholieren in havo-4 werd iets beter gemaakt Gemiddeld beantwoordden de studenten 51 van de 75 opgaven goed. Eerstejaars die van het vwo komen scoorden opnieuw het best met 57 vragen goed, gevolgd door havisten (52 goed) en mbo’ers (48 goed).

De pabostudenten behaalden de afgelopen maanden iets betere resultaten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de uitkomsten van de verplichte toetsen voor hen bindend zijn. Zij bereiden zich er daarom meestal serieus op voor.

De hogescholen pleiten voor snelle maatregelen om het taal- en rekenniveau van instromende hbo-studenten te verbeteren. Ze zijn goed te spreken over de voorstellen die de expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen vandaag aan de bewindslieden van OCW doet, maar verwachten daar pas op langere termijn heil van.

Begin 2006 moest de HBO-raad met lede ogen toezien dat de toenmalige minister Van der Hoeven (OCW) besloot om het vak wiskunde uit het havo-examenprofiel cultuur & maatschappij te halen. Ook het pleidooi om zwakke scholieren in een tussenjaar bij te spijkeren voor ze aan het hbo beginnen kreeg geen weerklank. ‘We verruilen onze voorstellen graag voor betere’, zegt een woordvoerder. ‘Maar als er niet snel iets gebeurt, is de beoogde halvering van de studie-uitval onhaalbaar.’

 

De HBO-raad roept minister Plasterk op om vóór 1 april samen met het hbo, mbo en voortgezet onderwijs concrete overgangsmaatregelen te nemen die met ingang van september 2008 worden uitgevoerd. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?