Terug naar overzicht

‘Hbo-v heeft weinig belangstelling voor terminale zorg’

Adriaansen, onderzoekster aan het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, deed landelijk onderzoek naar het basis- en vervolgonderwijs aan verpleegkundigen. Bij de zeventien hbo-v opleidingen bestaat er slechts geringe belangstelling voor het gebruik van het curriculum palliatieve zorg dat enkele jaren geleden is ontwikkeld door de Radboud Universiteit. Slechts één opleiding heeft het curriculum helemaal toegepast en drie gedeeltelijk.

Bij Avans loopt het programma palliatieve zorg in het vierde jaar en vanaf komend schooljaar gaat dat naar het derde jaar. Bovendien vormt palliatieve zorg het thema van het transnationale project dit jaar, waarbij Avansstudenten samenwerken met studenten van de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen. ‘Dan wordt het onderwerp uitgediept met workshops’, verklaart docent Jaap van Omme.

In het reguliere programma geven ervaringsdeskundigen de studenten les. ‘Het gaat om de zorg rondom levensbeëindiging. Het zwaartepunt ligt op begeleiding en de bestrijding van ongemakken, zoals pijn en misselijkheid’, stelt Van Omme. Ook de zorg na de dood wordt erbij betrokken. ‘Voor de laatste verzorging gaan we met de studenten naar een uitvaartcentrum in Breda.’

Van Omme schetst dat Avans de palliatieve zorg nooit links liet liggen, wel kan hij beamen dat er de laatste jaren meer belangstelling voor is. ‘Het is minder taboe en meer besproken, maar het is al twaalf jaar opgenomen in ons programma. We wilden er een minor van maken, maar eigenlijk komen alle studenten er wel mee in aanraking, dus doen we het breed. In twee van de drie majors heeft palliatieve zorg een plaats.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?