Terug naar overzicht

Hbo wil ‘lucht, voeding en warmte’

‘Het kabinet denkt dat het gras harder groeit als er hard aan wordt getrokken’, aldus Terpstra. ‘Minister Plasterk heeft prachtige ambities. Maar het is de vraag of wat hij wil wel realistisch is.’ Voor bestrijding van de totale studieuitval heeft minister Plasterk volgend jaar 11 miljoen euro gereserveerd, oplopend tot 75 miljoen euro in 2011. Voor niet-westerse allochtone studenten – de groep met de meeste afhakers in het hoger onderwijs – reserveert hij extra geld: vier miljoen euro in 2008 tot twintig miljoen in 2011.

Te weinig om de uitval aan te pakken, vindt Terpstra. ‘Willen we dat de helft van de beroepsbevolking in 2020 hoogopgeleid is, dan moeten we tegen die tijd een instroom realiseren van 170 duizend hbo-studenten. Extra havisten krijgen we er niet bij, wel meer mbo’ers.’  En onder studenten met die vooropleiding zijn nu juist de meeste uitvallers te vinden: volgens Terpstra haakt dertig procent van deze groep af, tegen 22 procent van de havisten en veertien procent van de studenten met een vwo-achtergrond. De totale uitval in het hbo bedraagt momenteel 26 procent na acht jaar.

Een bijkomend probleem is dat de fors toenemende groep niet-westerse studenten problemen heeft een hbo-opleiding vol te houden: 35 procent haakt momenteel zonder diploma af. ‘Als het wil vasthouden aan zijn eindniveau en tegelijkertijd de uitval moet bestrijden met een groeiende, meer gevarieerde studentenpopulatie, dan moet er boter bij de vis’, is Terpstra’s conclusie.

Dat geld moet volgens hem komen uit de aardgasbaten. Die zijn immers gereserveerd voor versterking van de economie, en investeren in hoger onderwijs legt een goede basis voor de toekomst. De prijs van aardgas is gekoppeld aan die van ruwe olie, waarvan één vat momenteel zo’n de honderd dollar oplevert. Het kabinet moet volgens Terpstra dus  behoorlijk verdienen. Precieze bedragen eiste hij overigens niet. ‘Maar als het kabinet ons sneller wil laten groeien, dan moeten ze niet aan het gras trekken: we hebben lucht, voeding en warmte nodig.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?