Terug naar overzicht

Hogeschool voortaan University of Applied Science

In een brief aan HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra schrijft minister Plasterk dat hij met zijn besluit een einde wil maken aan de diversiteit van namen die hogescholen zichzelf in het buitenland geven. Doordat alle brede hogescholen verder moeten onder de naam university of applied science krijgen studenten, docenten en bestuurders uit het buitenland meer inzicht in het Nederlandse hoger onderwijs. En dat is weer goed voor de werving.

Het besluit van de minister heeft als gevolg dat de IB-Groep en internationaliseringsorganisatie Nuffic de naamgeving zullen overnemen op gewaarmerkte getuigschriften en diplomasupplementen.

Hogescholen die zijn gespecialiseerd in agrarisch of hotelonderwijs krijgen van Plasterk de ruimte om een eigen naam te verzinnen. Kunsthogescholen die zich in het buitenland profileren moeten zich van de minister School of the arts noemen, en instellingen die alleen lerarenopleidingen aanbieden University for Teacher Education. Wel mogen zij vóór de zomer in onderling overleg nog varianten bedenken.

Vandaag wordt ook het internationale beeldmerk voor het hoger onderwijs door de Nuffic gepresenteerd. Dat moet de Nederlandse universiteiten en hogescholen een duidelijk gezicht geven. Het beeldmerk gaat gepaard met de slagzin ‘Study in Holland. Open to international minds’. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?