Terug naar overzicht

Is de Bredase economie silverproof?

Senioren zijn een logische keuze voor een onderzoek, gezien het feit dat 50-plussers binnen afzienbare tijd de grootste groep consumenten in ons land zullen zijn. In 2010 zullen ze zelfs 40 procent van de consumerende bevolking beslaan. De ouderen van nu staan nog midden in het leven, ze zijn gezond en actief en ze hebben bovendien geld te besteden. Het onderzoek is gedaan door tweedejaarsstudenten aan de Academie voor Marketing en Businessmanagement (AMBM) in Breda.

Vorig jaar april zijn de studenten al begonnen met dit onderzoek. Ze hielden onder andere enquêtes onder 50-plussers. Hieruit bleek dat ouderen behoefte hebben aan meer grote evenementen als jazzfestivals. Maar ze willen absoluut niet in een hoekje gestopt worden, ver weg van de jongere generatie. Geen speciale behandeling dus, maar kwaliteit en service worden wel hoog gewaardeerd. Ze zijn prijsbewust, maar zijn tegelijkertijd bereid te betalen voor gemak.

Tijdens de bijeenkomst van maandag 28 januari kunnen ondernemers hun kansen op de 50-plus markt peilen en onderling ervaringen uitwisselen op dit gebied. Diverse sprekers zullen tevens hun eigen ervaringen delen met het publiek en geven zo een impressie van de vele mogelijkheden binnen de seniorenmarkt. Egdgar Keehnen is een van de gastsprekers deze avond. Hij is marketingexpert 50-plusmarkt en partner van Booming Experience, een onderzoeksbureau dat de consumentenervaring van 50-plussers in kaart brengt.

De Economische Barometer Breda bestaat uit een thermometer- en een barometerstand. De thermometerstand laat zien hoe de Bredase economie presteert. Breda wordt hierbij vergeleken met de andere grote steden in Nederland. De barometerstand geeft aan wat de economische verwachtingen zijn voor Breda en biedt aanknopingspunten voor toekomstige beleidsacties.

De avond wordt geopend door Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en eindigt met een borrel om 21.45 en wordt gehouden in de collegezaal van Avans Hogeschool aan de Hogeschoollaan in Breda. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?