Terug naar overzicht

Met terugwerkende kracht op straat

Sinds juli 2006 mogen studentenhuisvesters hun bewoners een campuscontract aanbieden. Daarin staat dat zij hun kamer binnen zes tot negen maanden na afstuderen moeten verlaten zonder dat hun vervangende woonruimte wordt aangeboden. Dat moet voorkomen dat de flats massaal worden bewoond door ex-studenten, terwijl eerstejaars niet bij hun ouders kunnen wegkomen.

In eerste instantie kregen alleen nieuwe huurders met de maatregel te maken, maar nu zijn ook ouderejaars aan de beurt. SSH Nijmegen en Duwo Delft hebben hun oudere huurders dit jaar om een studieverklaring gevraagd, en afgestudeerden te verstaan gegeven dat zij met terugwerkende kracht onder het campuscontract vallen. Ze moeten binnen enkele maanden plaatsmaken voor de nieuwe aanwas van hogescholen en universiteiten.

Studentenvakbond LSVb is allerminst blij met de maatregel. ‘Een uitholling van de huurrechten’, vindt voorzitter Lisa Westerveld. ‘En het verplaatsen van een probleem: die mensen zitten niet voor niets nog op hun kamer. In het verleden kon de huur alleen worden opgezegd als de verhuurder een alternatief voor ze had. Dat hoeft niet meer. Een enorme achteruitgang.’

Duwo – de grootste studentenhuisvester in de Randstad – heeft in Delft bijna duizend huurders aangeschreven van boven de 25 jaar. In die groep bevindt zich volgens afdelingsdirecteur Jan-Willem van Beek een flink aantal oud-studenten. ‘En die willen we kwijt. De TU Delft groeit en daar kunnen we niet tegenop bouwen. Afgestudeerde huurders zitten in een pand waarvan ze weten dat het niet voor hun is bestemd. Daarom denken wij dat de campuscontract-voorwaarden van toepassing zijn.’

Bij de lokale studentenbond VSSD bestaat wel enig begrip voor Duwo. Toch vindt bestuurslid Joram op den Kelder de maatregel ‘draconisch’. Volgens hem lost het probleem zich via de nieuwe huurders vanzelf op. ‘Door met nieuwe wetgeving oude huurrechten te beperken begeeft Duwo zich op een hellend vlak. Bewoners hebben nu eenmaal rechten.’

Maar Van Beek is onverschrokken. ‘We hebben te maken met rare situaties: eerstejaars van 18 die een kamer krijgen en acuut willen verhuizen omdat ze op een gang zitten met buren van 45 en 51 jaar. Die mensen horen toch allang uit zo’n complex weg te zijn?’ De actie blijft wat Duwo betreft vooralsnog beperkt tot Delft. ‘Maar in de toekomst zijn ook andere steden aan de beurt.’

Het is echter de vraag hoe sterk Duwo staat: bewoners zonder alternatief op straat zetten, is zelfs met een flinke opzegtermijn lastig. Een proefproces moet helderheid bieden, maar Duwo kan het niet met de bewonersvereniging eens worden over de voorwaarden van zo’n rechtszaak. Het wachten is dus op een afgestudeerde huurder die de opzegging aanvecht.

Bij Kences – de vereniging van studentenhuisvesters – is men vol goede moed. Directeur Remco de Maaijer: ‘Zolang we maar kunnen aantonen dat een bepaald complex bedoeld is voor studentenverhuur. Vaak heeft de grond waar zo’n pand staat een speciale bestemming, of zijn hogescholen en universiteiten betrokken geweest bij de bouw. Dan kunnen we met goed fatsoen tegen een huurder zeggen dat hij weg moet als hij is afgestudeerd. Dat is allerminst bot: iedereen die bij ons huurt, wordt aangemoedigd zich in te schrijven bij een gewone woningbouwvereniging. Ben je daar vijf jaar aangemeld, dan heb je zo een woning.’

De pogingen van Duwo om tot een rechtszaak te komen, zullen met belangstelling worden gevolgd door de andere Kences-leden. SSH-Nijmegen zegde onlangs bijna tweehonderd contracten op. Meer dan tachtig huurders gingen niet akkoord, meldde website Voxlog deze week. Hun huurcontract zal voor 1 juli worden opgezegd, eventueel via de kantonrechter. De SSHN denkt zo’n procedure ‘hoe dan ook’ te winnen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?