Terug naar overzicht

Netwerkstoringen bij Avans hopelijk opgelost

Wat is er allemaal aan de hand?

‘Op 26 november heeft er een grote update plaatsgevonden op het netwerk van Avans. Deze was noodzakelijk om alle nieuwe systemen goed samen te laten werken. Dit gebeurt regelmatig en gaat normaal helemaal zonder problemen.’

Tot nu toe.

‘Ja, want toen het systeem twee dagen later intensief werd gebruikt, bleek dat de Avansportal niet voldoende toegankelijk was. De dag daarna kwamen er ook nog eens ernstige inlogproblemen bij. Uiteindelijk bleek de fout te liggen bij de fabrikant en die heeft op 19 december een definitieve oplossing geboden.’

The story continues…

‘Van donderdag 3 tot en met maandag 5 januari bleek Blackboard ineens nauwelijks bereikbaar. Dit viel deels in de kerstvakantie. Op maandagochtend is dit probleem gevonden en opgelost. Het bleek om een configuratiefout te gaan die zich niet meteen heeft geopenbaard bij de aanpassing van het systeem, waardoor we ’m te laat zagen.’

En toen was alles opgelost?

‘Was dat maar waar. Want op donderdagochtend 10 januari viel na maandenlang goed functioneren één van de belangrijkste onderdelen van het Avans-netwerk gedeeltelijk uit. Dat was de zogenaamde ‘core-router’, dat kun je zien als het hart van het systeem. Na herstart daarvan, functioneerde alles weer. Gelukkig bleef 80 procent van onze diensten gewoon werken, omdat ze door een ander systeem konden worden overgenomen. Bij de overige 20 procent hoorden helaas de portal, Blackboard en het bibliotheeksysteem. Wéér overlast voor studenten en medewerkers dus.’

Wat gebeurde er toen?

‘Vanwege die problemen met de core-router is de fabrikant ingeschakeld. Deze heeft de oplossing in de vorm van een upgrade aangeboden. Deze hebben we maandagochtend 14 januari doorgevoerd. Als er nu weer zo’n fout ontstaat blijft de core-router in het vervolg 100 procent goed werken.

Toch stak er ineens weer een fout de kop op.

‘Die was achteraf gezien al maanden geleden het systeem binnengeslopen. Dat leidde gisteren tot problemen op de netwerk- en communicatielijnen tussen de Avanssteden. Deze fout is diezelfde ochtend nog gevonden en alles was opgelost.’

Gelukkig. Is alle ellende nu voorgoed voorbij?

‘Alle problemen die de kop op staken, zijn nu aangepakt. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd. De komende periode moet blijken of de geboden oplossingen afdoende zijn geweest. Als blijkt dat alles weer stabiel is, gaan we een actie starten om te bekijken hoe deze incidenten in de toekomst beter voorkomen kunnen worden. Tot slot wil ik vragen of iedereen elke storing blijft melden bij de servicedesk (8888).’

De medezeggenschapsraad heeft geopperd om een 24-uurs service op te richten, om ook in de weekenden en ’s avonds storingen te verhelpen. Juicht u dat toe?

‘Deels wel ja. Ik weet niet of je 24 uur per dag je klachten moet kunnen melden. Het systeem moet wel in de gaten gehouden worden. Eén project uit het meerjarenbeleidsplan gaat over 24-uurs beschikbaarheid. Al krijg je dat nooit 100 procent waterdicht, want dan moet je dat voor alle achterliggende ondersteuning, ook bij leveranciers inregelen. Dat is erg duur. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?