Terug naar overzicht

Nieuw tevredenheidsonderzoek is hbo breed

De afgelopen jaren hebben de hbo-raad en hogescholen aan een algemene vragenlijst gewerkt. ‘Vanuit de bestaande STO’s van hogescholen hebben we gemeenschappelijke vragen opgesteld. De eerste vragen van het onderzoek zijn nu algemeen, daarna zijn nog vragen van de hogeschool toegevoegd’, vertelt Wil Kwinten, die er namens het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans nauw bij betrokken is.

Het afgelopen jaar is het nieuwe onderzoek getest bij vijftien hogescholen. Vanaf dit jaar doet de absolute meerderheid van de hogescholen aan de nieuwe opzet mee. ‘Het STO zal steeds meer gemeenschappelijk zijn. Ik verwacht over een jaar of vijf helemaal’, zegt Kwinten. Hogeschool specifieke vragen, zoals over Xplora zijn nu al vrijwel verdwenen uit de enquête. ‘In 2007 hebben we een apart onderzoek naar Xplora gedaan, dus dat konden we nu uit het STO weglaten.’

Naast het STO zijn er verschillende instrumenten die de kwaliteit van hogescholen meten, zoals de Keuzegids en Elsevier. Toch wilde het ministerie een algemene vragenlijst. ‘Het ministerie wilde deze opzet om in detail te kunnen zien welke hogeschool beter presteert en waar dat aan ligt. Het nieuwe STO wordt de standaard op het hbo. Er zijn veel bewegingen op onderzoeksgebied. Zo is de Keuzegids opnieuw aanbesteed, dit jaar komt de laatste in de oude vorm uit’, vertelt Kwinten. ‘De voorlichting aan toekomstige studenten gaat via de site studiekeuze123.nl, de studentenenquête loopt via het hbo.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?