Terug naar overzicht

Opmars vrouwen met doctorstitel

Eind 2005 was van de 72 duizend gepromoveerden in Nederland, 30 procent vrouw. Van de groep gepromoveerden onder de vijfendertig jaar was zelfs al de helft van het vrouwelijke geslacht.

Ook bleek uit het onderzoek dat vrouwen hun promotie sneller voltooien dan mannen. De helft van de mannen ouder dan dertig jaar, die promoveerden, deed hier langer over dan vijfenhalf jaar. Van de vrouwen was de helft na vierenhalf jaar al klaar. Vrouwen met een doctorstitel hebben bijna twee keer zo vaak een volledige baan als andere werkende vrouwen. Bij mannen is dit verschil veel kleiner. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?