Terug naar overzicht

Pabo-bazen bijten van zich af

Ze willen een tegengeluid bieden aan de negatieve krantenkoppen die de studie de laatste maanden te verduren heeft gekregen, zoals ‘Allochtone studenten vallen massaal uit’ in de Volkskrant en ‘Niemand wil meer naar de pabo, lijkt het wel’ in Dag. Onzin, veel scholieren willen dat juist wel, betogen de twee. ‘In 2006 zaten er ruim 34.000 studenten op de pabo, daarmee is het één van de grootste hbo-opleidingen. Ter vergelijking: bedrijfseconomie heeft ruim 10.000 studenten en commerciële economie zo’n 19.000.’

‘Wie redt de pabo?’, was ook een krantenkop. ‘Maar de pabo hoeft niet gered te worden. De komende jaren kan deze populaire hbo-opleiding een gemixte groep studenten een hoogwaardige studie bieden’, zeggen ze op Scienceguide. Het niveau van pabostudenten stijgt, zo is van alle eerstejaarsstudenten 71 procent geslaagd voor de verplichte rekentoets. En dat percentage stijgt dit schooljaar naar verwachting nog naar 75 tot 80 procent.

De laatste jaren is het aantal niet-westerse allochtone studenten op de pabo toegenomen. Allochtone studenten blijken vaker voortijdig met de opleiding te stoppen dan autochtone studenten. Naast een verkeerde studiekeuze en ontevredenheid over de opleiding ervaren zij ook een negatieve cultuur of beschikken zij over onvoldoende vaardigheden. Aan deze oorzaken wordt door verschillende pabo’s hard gewerkt, geven Rokebrand en Weima aan in hun schrijven. Intensieve begeleiding, nauwere samenwerking met de scholen bij stages, bijspijkeren van achterblijvende kennis en vaardigheden zijn daar voorbeelden van. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?