Terug naar overzicht

Petitie voor toelating Iraanse studenten

Minister Plasterk laat via zijn woordvoerder weten nog op zoek te zijn naar een oplossing. Daarvoor heeft hij echter instemming nodig van staatssecretaris Albayrak van Justitie en minister Verhagen van Buitenlandse Zaken.

De twee universiteiten geven gehoor aan een oproep van het kabinet om ‘grote terughoudendheid’ te betrachten bij de toelating van Iraanse studenten. De TU Eindhoven weigert hun formeel de toegang niet, maar legt de verantwoordelijkheid bij inlichtingendienst AIVD. Aanleiding voor deze oproep is de VN-resolutie die lidstaten opdraagt ervoor te zorgen dat Iran geen technologie in handen krijgt om kernwapens te maken.

Een groep Iraanse studenten en alumni heeft de website www.iraansestudenten.nl gelanceerd, waar zij hun ongenoegen over de kwestie uiten. Ze wijzen er op dat de VN-resolutie doelt op proliferatiegevoelige informatie, in dit geval kennis over de destructieve mogelijkheden van kernenergie. De opstellers menen dat de risico’s van de verspreiding van dergelijke informatie overal risicovol is. De maatregel is daarom wat hen betreft stigmatiserend voor de Iraanse bevolkingsgroep in Nederland, die uit ongeveer 28000 mensen bestaat.

Een petitie waarin Plasterk wordt opgeroepen iets aan de opstelling van de universiteiten te doen, is inmiddels ondertekend door verschillende hoogleraren. Onder hen ook informaticaprofessor Brinksma, die actief is aan de Universiteit Twente en de TU Eindhoven.

De TU Delft trekt zich overigens weinig aan van de brief van het kabinet. ‘Wij geven geen college in proliferatiegevoelig informatie’, liet een woordvoerder vorige week al weten. Alleen de deuren van het reactorinstituut blijven gesloten. De Iraanse studenten kregen toen ook bijval van het Instituut Clingendael voor internationale politiek. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?