Terug naar overzicht

Selectietoets alleen op sabbat

De Commissie gelijke behandeling oordeelde deze week dat de UvA een zeventienjarige scholier de mogelijkheid had moeten geven de selectietoets te maken op een ander moment. Nu heeft de instelling volgens de commissie verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst.

Gênant? Een woordvoerder van de Amsterdamse universiteit vindt van niet. ‘Natuurlijk vinden we zo’n kwestie vervelend. Maar onderscheid op grond van godsdienst maken we hier natuurlijk niet. We zijn wel van mening dat selectietoetsen op één dag moeten plaatsvinden en dat de zaterdag daarvoor het meest geschikt is. Zondag stuit weer op bezwaren bij andere groepen, en doordeweeks hebben we onze mensen nodig voor het reguliere onderwijs. Daarnaast was het voor de scholier in kwestie mogelijk om aan tandheelkunde te kunnen deelnemen via de loting.’

De UvA weet zich gesteund door een uitspraak van het Beroepscollege hoger onderwijs. Dat stelde de instelling in november vorig jaar al in het gelijk. Met de Universiteit van Amsterdam was dat college van mening dat de selectietoets voor alle kandidaten op hetzelfde moment moet plaatsvinden, onder dezelfde omstandigheden. Toetsen op verschillende data zou fraudegevoelig zijn, en een door de scholier aangeboden geheimhoudingsverklaring zou geen waarde hebben vanwege de zeer bescheiden relatie tussen instelling en kandidaat. ‘De uitspraak van het beroepscollege is bindend’, aldus de UvA-woordvoerder. ‘Terwijl de uitspraak van de Commissie gelijke behandeling een advies is.’

De Commissie gelijke behandeling heeft de UvA verzocht uiterlijk half februari te reageren op de uitspraak. ‘Dat zijn we van plan, al moeten we ons standpunt nog bepalen. De zaak is verouderd, en de scholier in kwestie studeert inmiddels biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit. En of het in de toekomst nog een keer kan voorkomen is onzeker, omdat het twijfelachtig is dat we doorgaan met selectietoetsen: de meerwaarde ervan is niet aangetoond.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?