Terug naar overzicht

‘Stufi niet afschaffen om vergrijzing te betalen’

In het televisieprogramma Buitenhof tikte vice-premier Bos zijn eigen fractievoorzitter Jacques Tichelaar op de vingers. Tichelaar zou de studiefinanciering graag vervangen door een leenstelsel. Het huidige systeem wordt door de vergrijzing onbetaalbaar, stelde hij begin januari in een interview met weekblad Vrij Nederland.

Bos ziet dat echter anders. Hij vindt dat het studiefinancieringsstelsel inderdaad rechtvaardiger en doelmatiger kan worden ingericht. Maar dat heeft in zijn ogen niets te maken met de kosten van de vergrijzing. Tichelaar had ‘een wat ongelukkige combinatie van verhalen’.

Hiermee zijn de oude PvdA-plannen voor een leenstelsel in het hoger onderwijs zeker niet van tafel geveegd. Bos heeft alleen gezegd dat het leenstelsel niet in één adem met de vergrijzing moet worden genoemd. Er was volgens de minister van financiën ‘niets mis’ met de schriftelijke toelichting die Tichelaar naderhand op de PvdA-website heeft gezet. Daarin nuanceert Tichelaar zijn standpunt en zegt hij dat het uitgespaarde geld nodig zou zijn ‘voor herinvesteringen in het onderwijs’.

 Als vermogende ouderen een bijdrage leveren aan de AOW, kan Nederland de voorzieningen voor de groeiende groep ouderen blijven betalen, denkt Bos. Ook zouden ouderen die langer doorwerken daarvoor beloond moeten worden. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?