Terug naar overzicht

Tijdens ontbijt praten over personeelsbeleid

Basis voor de vier ontbijtsessies waren een aantal A4’tjes met ideeën van de academiedirectie over personeelsmanagement. ‘Op deze manier willen we participatieve beleidsvorming invoeren’, zegt ASH-directeur Tonnie Huibers. ‘We werken met professionals in een professionele organisatie. Het zou vreemd zijn om hen er niet bij te betrekken.’

‘Hot item’ tijdens de ontbijtsessies was volgens de ASH-directie de vraag of het acceptabel is om bonussen uit te delen aan medewerkers. ‘Ik ben van mening dat als de directie een bonus kan krijgen, medewerkers dat ook moeten kunnen krijgen’, zegt Huibers. Medewerkers vroegen zich vooral af wanneer je iemand een bonus geeft en op basis waarvan. Verder vonden ze dat er aandacht moet zijn voor teamontwikkeling en dat er een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers moet komen.

‘We proberen om zaken die tijdens het ontbijt genoemd zijn, een plek te geven in het personeelsplan’, zegt Huibers. ‘Als we dat niet doen, helpen we de betrokkenheid van medewerkers meteen om zeep. Maar we kunnen niet elke suggestie overnemen.’

ASH-docent Sandra Beekhoven vond het prettig dat ze een toelichting kon krijgen op de ideeën van de directie. ‘Ik heb vooral veel vragen gesteld. En ik heb nu van collega’s gehoord hoe zij erover denken.’ Ze vond het zinvol, maar heeft niet het idee dat er nu heel veel gaat veranderen. Haar collega Annet van Nunen zag voordelen in de grootte van de groep waarin gepraat werd. ‘Iedereen kwam aan bod. We konden ook dieper ingaan op waarom iemand iets vindt.’

Als het personeelsplan af is, wordt het opnieuw voorgelegd aan het docententeam en de academieraad. ‘Eigenlijk maken we ons werk zo makkelijker’, vindt Huibers. Voor het plan dat we nu schrijven is al draagvlak.’ Het is de bedoeling dat ook bij de totstandkoming van andere beleidsdocumenten zulke sessies georganiseerd worden. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?