Terug naar overzicht

Verdeelde medezeggenschap stemt voor budgetmodel

Acht AMR-leden stemden vóór goedkeuring van het budgetmodel, zes stemden tegen en één onthield zich van stemming. Een aantal leden vond dat er meer tijd nodig was om het laatste  model te bestuderen. Wim Hendrikx, voorzitter van de commissie Financiële Zaken van de AMR, vond dat de medezeggenschapsraad het advies van zijn commissie moest overnemen. Deze commissie heeft er uitvoerig naar gekeken en vindt dat de Raad van Bestuur het budgetmodel correct heeft ingericht. Een uitzondering is de financiering van de diensten. Die moet nog beter worden onderbouwd. De afspraak is dat het Avansbestuur dat in 2008 doet. Dit was een voorwaarde voor goedkeuring.

Het budgetmodel zorgt al vanaf het begin dat het gebruikt wordt (2005) bij Avans voor heftige discussies. De grootste klacht van de AMR was altijd dat het model niet helder is. De begroting die erop gebaseerd is, kun je dan niet goed beoordelen. Daarom is de begroting van Avans de laatste jaren niet goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

In het budgetmodel zijn de spelregels vastgelegd voor de verdeling van het budget, dat Avans jaarlijks van de overheid krijgt, over de verschillende organisatieonderdelen. Hiervoor zijn een soort verdeelsleutels afgesproken. Bij academies gaat dat onder meer naar rato van het aantal studenten, waarop een bepaalde berekening wordt losgelaten. Bij de ondersteunende diensten is dit veel minder duidelijk vast te stellen. De AMR vindt dat ook hier doelen en rendement duidelijk moeten worden vastgelegd.

Onlangs is het budgetmodel door Avans helemaal opnieuw beschreven en het is volgens Hendrikx veel beter dan vorige modellen. De meeste onderdelen zijn door de RvB helder beschreven. Frans Loots voegde toe: ‘Dit model is sturend. Dat is de bedoeling. Eerst werd het model gebruikt voor “finance control” en nu voor “management control”.’ Dat is volgens Loots winst, want zo krijg je een ‘sprongsgewijze verbetering van de organisatie’. 

Feliks de Vroomen vroeg zich af of de AMR zo’n tussenstap, goedkeuring op een onderdeel na, wel moet nemen. Hendrikx benadrukte dat het belangrijk is verder te gaan en niet telkens het hele model af te keuren vanwege één onderdeel. ‘Daar zijn afspraken over gemaakt. Door het model goed te keuren, kunnen we nu eindelijk ook eens serieus naar de begroting en kaderbrief gaan kijken. En dat is zeker zo belangrijk. Want dan kunnen we gaan discussiëren over hoe het geld werkelijk wordt gebruikt.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?