Terug naar overzicht

‘Verpleegkundigen in bestuur van zorginstellingen’

Volgens De Wit bepaalt de kwaliteit van de verpleging de kwaliteit van de zorg. Maar juist de kwaliteit van de verpleegkundigen staat onder druk, omdat er wordt bezuinigd. ‘Op het aantal verplegers bezuinigen is onverstandig. Stijgt het aantal patiënten dat een verpleegkundige verzorgt, dan neemt het aantal complicaties toe en het aantal patiënten dat na opname overlijdt’, stelt De Wit.

Ziekenhuizen vinden het belangrijk dat de patiënt centraal staat. Daarom moeten verpleegkundigen, die zo dicht naast de patiënt staan, een prominentere rol in het bestuur van ziekenhuizen innemen volgens haar. ‘In Raden van Bestuur en het management zijn steeds minder verpleegkundigen vertegenwoordigd’, constateert De Wit. Ze pleit voor het herinvoeren van de verpleegkundige directeur en het uitbreiden van managers met een verpleegkundige opleiding.

Om kennis te ontwikkelen en innovaties in de zorg in te voeren zijn meer master-opgeleide verpleegkundigen nodig, vindt De Wit. ‘Door een nauwe verwevenheid te creëren tussen wetenschap en de verpleegkundige praktijk, kan de zorg verbeteren.’ Daarom wil ze ook uitbreiding van onderzoek naar zorgproblemen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?