Terug naar overzicht

Weinig vrouwen in schaal dertien of hoger

In de nieuwe editie van Kennis in Kaart, een rapport waarin het ministerie van Onderwijs de prestaties van universiteiten en hogescholen op een rijtje zet, staat hoeveel personeelsleden in salarisschaal dertien of hoger zitten. Zij verdienden in 2006 minimaal 4129 euro per maand voor een voltijdbaan. Docenten zitten meestal twee of drie schalen lager. Schaal tien leverde maandelijks minstens 2300 euro op. Bij Avans worden overigens pas sinds kort sommige docenten in schaal 10 aangesteld. De meesten zitten in schaal 11 of 12.

Het ministerie berekende ook hoeveel vrouwen in een hoge functie zijn terechtgekomen, waar schaal dertien of hoger bij hoort. Van de grote hogescholen heeft de Hogeschool van Amsterdam naar verhouding de meeste vrouwen in de hogere echelons: 39,8 procent. De Hogeschool Inholland (37 procent) en de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (34,1 procent) zitten daar vlak achter.  Fontys Hogescholen en Avans Hogescholen zijn minder geëmancipeerd. Daar is amper één op de vijf ‘dertienplussers’ een vrouw.

 

Marja Kamsa, lid van de Raad van Bestuur, vind juist dat Avans het heel goed doet. ‘Schaal dertien of hoger, dan kom je al snel in functies als adjunct-directeur of directeur uit. Ik vind dat wij best veel vrouwen in die functie hebben.’

 

De laatste jaren is er bij Avans een aantal vrouwen in leidinggevende functies bijgekomen. In de negentien academies en vier diensten van Avans werken nu vijf vrouwelijke directeuren en acht vrouwelijke adjunct-directeuren. Net na de reorganisatie, in 2004, waren er ‘nog maar’ twee academiedirecteuren en drie adjunct-directeuren van het vrouwelijke geslacht.  

 

‘We nemen niet bewust vrouwen aan op leidinggevende functies. Maar onbewust misschien wel. Ik vind het goed als er een evenwichtige mix is van vrouwen en mannen. De helft van de bevolking bestaat tenslotte uit vrouwen. We zouden ons als organisatie tekortdoen als we van hun eigenschappen geen gebruik zouden maken. Ik zie toch dat vrouwen en mannen anders zijn. Vrouwen zijn vaak – en dan generaliseer ik natuurlijk – directer, empathischer en meer op resultaat gericht dan mannen.’

 

Volgens Kamsma zijn er bij Avans genoeg vrouwen met ambitie die willen doorstromen en die hun kansen ook pakken. ‘Wat mij opvalt, is dat het niet uitmaakt of ze kinderen hebben of niet. Je hoort daar niemand over.’

Ondanks dat er de laatste jaren meer vrouwen bij academies leiding gingen geven, blijkt uit de cijfers dat ook per 31 december 2007 van de ‘dertienplussers’ bij Avans slechts een kleine 20 procent vrouw is. In totaal zitten 88 mensen bij Avans in schaal dertien of hoger. Daarvan zijn er 17 vrouw. Behalve directies vallen in schaal dertien of hoger onder meer senior projectmanagers, concern controllers, hogeschoolhoofddocenten en lectoren. [PM, BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?