Terug naar overzicht

AMR-verkiezingen: waar blijven de kandidaten?

De AMR is dé plek binnen Avans om als student of medewerker je mening te geven. Het aantal contacturen van studenten, hoe het geld tussen de academies verdeeld wordt, personeelsbeleid, of studenten wel of geen laptop van Avans mogen krijgen, het is een willekeurige greep uit de onderwerpen die de medezeggenschapsraad bespreekt. Op sommige punten mag de AMR alleen advies geven, op andere heeft de raad instemmingsrecht.

Het aantal mensen dat zich nu heeft ingeschreven, is volgens Bureau Medezeggenschapszaken ook nog aan de lage kant omdat verschillende leden van de huidige AMR, waarvan bekend is dat ze wel verder willen gaan, zich nog niet hebben ingeschreven. Maar dan nog zijn meer aanmeldingen gewenst. Als het aantal onder de 24 blijft, gaan de verkiezingen niet door.

De verkiezingen zijn gepland op 25, 26 en 27 maart. Jezelf kandidaat stellen kan tot 3 maart via Bureau Medezeggenschapszaken: bmz@avans.nl. Je moet dan wel een lijst met vijf handtekeningen overhandigen van mensen die achter jouw kandidatuur staan. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?